Com tractar el peu cavus o buit en infants

L’augment de l’arc intern del peu d’un nen és el que caracteritza el peu buit infantil (pes cavus). Aquest arc es manté elevat durant el recolzament del peu, ja sigui dret o caminant. La característica més visible és l’augment de l’arc, i de vegades el desviament del...

Sabem el que mengem?

Hi ha ingredients/aliments que segurament no ens havíem adonat que estem consumint. Estem parlant de l’oli de palma, el glutamat monosòdic, el peix anomenat panga, per posar alguns exemples. És molt important saber interpretar les etiquetes dels aliments que ens...

Hàbits orals lesius i les seves conseqüències

Anomenem hàbit oral lesiu a qualsevol conducta conscient, repetida freqüentment i que intervé en l’equilibri neuromuscular alterant el creixement i desenvolupament normal de l’estructura maxil·lofacial. La magnitud d’aquest desequilibri dependrà de diversos factors...

Activitat física: La millor medicina natural

Ja fa molts anys que les ciències de la salut relacionades amb l’activitat física han comprovat que la no activitat física pot alterar-nos la salut a tots els nivells. Els darrers estudis publicats relacionen una major longevitat (esperança de vida) amb una pràctica...

Com ha de ser el calçat per a infants?

Avui en dia disposem d’un gran ventall de tipus de calçat per als més petits de la casa, però realment sabem quin seria el més adequat tenint en compte l’etapa de desenvolupament en què es troba l’infant? Un ús incorrecte d’aquest calçat pot desencadenar que en el...

Hipocondria: símptomes i tractament

S'acostuma a dir que una persona excessivament preocupada per patir una malaltia és una persona aprensiva, o també utilitzant un llenguatge més tècnic, és hipocondríaca. La hipocondria es converteix en demanda d'ajuda psicològica quan la preocupació per patir una...

Envelliment i exercici físic sense límits

“Ja no puc anar a caminar amb les amigues, però es normal, amb la meva edat...” (dona de 80 anys). “Ja veuràs quan tinguis la meva edat... jo ja no puc fer aquestes coses” (home de 52 anys). “Soc massa gran per aprendre a utilitzar aquestes coses” (dona de 82 anys...

Posturologia: alteracions de l’equilibri corporal

La posturologia és l’àrea de la salut que estudia el to postural, dit de manera més tècnica, Síndrome de Tensió Postura (STP). També s’encarrega de la seva regulació, les seves alteracions, les adaptacions i les diferents formes de tractament. A partir del segle XIX,...

Cuidar el sistema immunològic amb una bona alimentació

Una vegada més, seguir unes pautes alimentàries saludables i equilibrades ens ajuda a tenir un correcte funcionament del nostre organisme i a tenir un bon sistema de defensa per poder fer front a les diverses malalties. Hi ha diferents factors que poden contribuir a...

Categories

Sabem el que mengem?

Hi ha ingredients/aliments que segurament no ens havíem adonat que estem consumint. Estem parlant de l’oli de palma, el glutamat monosòdic, el peix...