Logopèdia a Manresa

Valoració i tractament dels problemes de la parla, la veu, del llenguatge, de la comunicació, de la deglució i de l’aparell bucofonador.

El servei de Logopèdia de la CU+ ofereix:

L’equip de logopèdia de la CU+ ens encarreguem de la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les alteracions de la comunicació, el llenguatge , la parla, la veu, la deglució i la lectoescriptura, sigui quina sigui l’etapa de la vida en què es presentin alteracions: des de l’atenció primerenca en la població infantil fins a la intervenció en l’edat adolescent, adulta i en la tercera edat.
=
Valorem i tractem les alteracions de fluència, la parla, la comunicació i el llenguatge. Tractem els trastorns de lectura i escriptura i d’aprenentatge.
=
Tractem les patologies i hàbits inadequats de l’aparell bucofonador, alteracions en les diferents funcions orals, frens linguals alterats, alteracions de la mobilitat i la tonicitat de la musculatura orofacial, alteracions de l’ATM, postprocessos oncològics de cap i coll (laringectomia parcial o total, cirurgia mandibular, resecció lingual…), etc.
=
Avaluem i tractem les alteracions de la veu (disfonia), realitzant una anàlisi acústica de la veu, mitjançant cabina adaptada per a l’enregistrament de la veu i programari específic (MDVP).
=
També portem a terme exploracions i tractaments de neurologopèdia en l’afàsia, la disàrtria i la disfàgia orofaríngia en persones amb dany cerebral adquirit o malalties neurodegeneratives.
=

Realitzem les coordinacions necessàries amb diferents professionals implicats en aquests processos.

La Clínica Universitària ofereix atenció privada o concertada amb mútues, associacions, institucions i entitats.

Tractament de les alteracions de l’òrgan bucofonador

Alteracions i/o anomalies estructurals o fisiològiques de l’aparell bucofonador, -com per exemple els frens linguals alterats- i altres alteracions de la mobilitat i tonicitat de la musculatura orofacial  que donen lloc a disfuncions de la deglució, respiració, masticació, parla, disfuncions ATM (articulació temporomandibular), etc.

Tractaments multidisciplinaris

Podem oferir, en els casos que així ho precisin, un suport des d’altres disciplines clíniques per tal de recolzar i realçar la nostra tasca en el tractament integral de l’usuari.

Atenció a persones laringectomitzades

Reeducació de la veu després de l’extirpació de la laringe (erigmofònica i/o traqueoesofàgica), rehabilitació de l’olfacte i recolzament al pacient i la família per a la millora de la qualitat de vida. Tots aquests serveis es realitzen mitjançant un procés combinat de treball individual amb el logopeda, complementat amb un treball grupal per afavorir la comunicació entre iguals.

Equip professional

Ester Rodríguez
Ester Rodriguez - Coordinadora
Diplomada en Logopèdia. Diplomada en Treball Social. Mestra d’audició i llenguatge. Màster en Motricitat Orofacial. Màster Universitari en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Formació diversa de curta durada en diferents temes relacionats amb la Motricitat Orofacial i les seves àrees. Coordinadora del Servei de Logopèdia CU+. Coordinadora del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-IEPAP), coordinadorai  tutora de pràctiques i docent del mateix. Col·laboradora docent  i tutora dels Estudis de Logopèdia de UVic-UCC/UOC, en les assignatures de Disfuncions Orofacials, Intervenció en Disfuncions Orofacials, Pràcticum i TFG. Formadora de cursos de curta durada a CLC i  CLCV relacionats amb la Motricitat Orofacial.
Núria Carmona Lalueza
Diplomada en Logopèdia, Diplomada en Magisteri d’Audició i Llenguatge, Postgrau d’especialització universitària en Intervenció Logopèdica dels trastorns de la veu, Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge. Cursos Nivell I i Nivell II d’Estill Voice Training (Voice Craft). Assistència a cursos i jornades de formació continuada sobre veu, manipulacions laríngies, trastorns de la fluència i alteracions oncològiques de cap i coll. Congressos CLC i ALE. Logopeda de la Clínica Universitària CU+ des del 2007. Docent del Grau de Logopèdia (UVic-UCC/UOC) en les assignatures de Trastorns de la Veu i Intervenció en les Disfluències. Tutora i col·laboradora en la formació pràctica dels alumnes del Grau de Logopèdia i del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-EPAP). Tutora i revisora de Treballs de Final de Grau (TFG) del Grau de Logopèdia de la UVic-UCC. Docent en formacions sobre veu a diferents entitats i participació com a ponent en el seminari de Física Acústica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Ainhoa Escot
Graduada en Logopèdia
Màster en Neurologopèdia a l’Escola de Patologia i Llenguatge, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Assistència a jornades de la comunicació i la deglució
Cristina Fernández-Getino Sallés
Diplomada en Logopèdia, Màster en Neurologopèdia i Màster Universitari en Nutrició i Salut – Especialitat Nutrició Clínica. Assistència a diversos cursos i jornades de formació contínua i varis congressos del CLC, l’AELFA i de la ESSD. Logopeda al Servei de Logopèdia Ambulatòria i al Servei Privat de la Clínica Universitària CU+ des del 2009, també prestant serveis externs de la CU+ a diferents institucions com ara hospitals i centres geriàtrics i de tercera edat. Docent col·laboradora del Grau en Logopèdia (UVic-UCC/UOC), del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-IEPAP), tutora i revisora ​​de TFG en Logopèdia (UManresa-FUB i UVic-UCC/UOC), tutora i col·laboradora en la formació pràctica d’alumnes dels estudis de logopèdia. Ponent en formacions sobre disfàgia, així com sobre atenció logopèdica en dany cerebral adquirit i malalties neurodegeneratives.
Nabila Lahlah
Graduada en Logopèdia. Tècnica superior en Educació Infantil. Assistència a cursos de formació continuada de curta durada en el Col·legi de Logopedes de Catalunya de teràpia orofacial i miofuncional, intervenció pragmàtica en TEA, TDAH, entre d’altres.
Alexandra Lussaud Guerrero
Graduada en Logopèdia. Postgrau d’especialització universitària en Intervenció Logopèdica dels trastorns de la veu. Curs d’intervenció logopèdica en els trastorns fonològics (Infosal). Assistència a cursos i jornades de formació de curta durada sobre veu, manipulacions laríngies, trastorns de la fluència, motricitat orofacial i trastorns de la parla.
Marta Mosella
Diplomada en Magisteri d’Educació Especial. Postgrau de Logopèdia a l’ISEP de Barcelona. Habilitada com a logopeda pel Col·legi de Logopedes de Catalunya. Cursos i jornades de formació continuada al CLC i a l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Barcelona sobre Disfluència, TDAH, Trastorns orofacials, entre altres.
Roser Pedrals
Diplomada en Logopèdia, Màster Oficial en Tractament de la Informació i la Comunicació Multilingüe (UAB) i Màster Oficial en Llengües Aplicades (ensenyament-aprenentatge de llengües en entorns multilingües) cursat a la UdL. Assistència a cursos sobre intervenció logopèdica en pacients provinents d’entorns bilingües i multilingües i en Trastorns de la Parla i el Llenguatge (AELFA, UOC i Universitat de Sheffield). Curs de formació sobre assessoria en  Lactància Materna impartit per FEDALMA i curs sobre Abordatge Logopèdic en Neonatologia i primera infància del CLM. Curs interdisciplinar sobre la  Seguretat Alimentària  i el Diagnòstic i Tractament de la Disfagia Orofaringia (UPC). Cursos Nivell I i Nivell II d’Estill Voice Training (Voice Craft). Col•laboradora docent dels estudis de Logopèdia de la (FUB-UManresa) a l’assignatura Diversitat i Multilingüisme durant els cursos 2014-2017. Col•laboradora en la formació pràctica dels alumnes del Grau en Logopèdia i del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-EPAP). Tutora i revisora de Treballs de Final de Grau (TFG) del grau de logopèdia de la UVic-UCC.

Consells de salut