Unitat de la Veu

L’equip multidisciplinari i especialitzat en veu garanteix el treball coordinat entre diferents professionals en les alteracions de la veu cantada i parlada, tant per a infants com per a adults.

La Unitat de la Veu de la CU+ ofereix:

=

Valoració de logopèdia de les alteracions vocals.

=
Valoració de les característiques acústiques de la veu a la cabina de veu i amb programari informàtic específic.
=
Col·laboració amb serveis de prevenció de riscos laborals per a la prevenció  i detecció precoç de  les alteracions de la veu
=
Formació a mida per a professionals de la veu parlada o cantada i per a logopedes.
=
Prestació de serveis externs a institucions que ho sol·licitin, tals com centres sociosanitaris o residències de gent gran.

La Clínica Universitària ofereix atenció privada o concertada amb mútues, associacions, institucions i entitats.

Tractaments multidisciplinaris

L’equip de logopedes i fisioterapeutes, garanteix el treball coordinat entre diferents professionals en les alteracions de la veu cantada i  parlada.

Equipament tècnic de primer nivell

La Unitat de la Veu de la CU+ disposa del millor equipament tècnic per a la valoració de les estructures implicades en la fonació  i per a la valoració de les característiques acústiques de la veu.

servei logopèdia

Adreçat a professionals de la veu

Aquesta unitat s’adreça, especialment, a totes aquelles persones que utilitzen la veu de forma professional, com mestres, comunicadors, comercials, telefonistes o cantants professionals o amateurs.

Els nostres professionals

Ester Rodríguez
Ester Rodriguez - Coordinadora

Diplomada en Logopèdia. Diplomada en Treball Social. Mestra d’audició i llenguatge. Màster en Motricitat Orofacial. Màster Universitari en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Formació diversa de curta durada en diferents temes relacionats amb la Motricitat Orofacial i les seves àrees. Coordinadora del Servei de Logopèdia CU+. Coordinadora del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-IEPAP), coordinadora i  tutora de pràctiques i docent del mateix. Col·laboradora docent  i tutora dels Estudis de Logopèdia de UVic-UCC/UOC, en les assignatures de Disfuncions Orofacials, Intervenció en Disfuncions Orofacials, Pràcticum i TFG. Formadora de cursos de curta durada a CLC i  CLCV relacionats amb la Motricitat Orofacial.

Núria Carmona Lalueza
Diplomada en Logopèdia, Diplomada en Magisteri d’Audició i Llenguatge, Postgrau d’especialització universitària en Intervenció Logopèdica dels trastorns de la veu, Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge. Cursos Nivell I i Nivell II d’Estill Voice Training (Voice Craft). Assistència a cursos i jornades de formació continuada sobre veu, manipulacions laríngies, trastorns de la fluència i alteracions oncològiques de cap i coll. Congressos CLC i ALE. Logopeda de la Clínica Universitària CU+ des del 2007. Docent del Grau de Logopèdia (UVic-UCC/UOC) en les assignatures de Trastorns de la Veu i Intervenció en les Disfluències. Tutora i col·laboradora en la formació pràctica dels alumnes del Grau de Logopèdia i del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-EPAP). Tutora i revisora de Treballs de Final de Grau (TFG) del Grau de Logopèdia de la UVic-UCC. Docent en formacions sobre veu a diferents entitats i participació com a ponent en el seminari de Física Acústica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Jennifer Baeza
Diplomada en Fisioteràpia. Màster en activitat física i salut. Postgrau de fisioteràpia en traumatologia i cirurgia ortopèdica. Postgrau de fisioteràpia de dolor i disfunció miofascial (punció seca). Especialitzada en mobilització nerviosa, disfuncions de l’ATM, embenats neuromusculars i relaxació instrumental miofascial.