Fisioterapeuta a Manresa

El Servei de Fisioteràpia de la Clínica Universitària de Manresa ofereix un ampli ventall de tractaments, ja sigui a nivell passiu, com la teràpia manual, el tractament de lesions agudes i cròniques, embenat funcional, com de manera més activa a través de l’exercici terapèutic.

Ofereix abordatge en diferents àmbits com la fisioteràpia musculoesquelètica, la fisioteràpia respiratòria,  la fisioteràpia en neurologia i la fisioteràpia en els trastorns vestibulars i craniomandibulars.

Fisioteràpia per a afectats de la covid-19

 

El servei de Fisioteràpia ofereix un programa d’activitat física dirigit a persones que han superat la covid-19 i pateixen seqüeles en forma de patologies respiratòries o cardíaques cròniques. Aquest programa ajuda a minimitzar la sensació d’ofec, la falta de força i el cansament precoç d’aquestes persones, que necessiten sotmetre’s a un reentrenament a l’esforç.

El programa es desenvolupa en grups reduïts i també de manera individual, amb exercicis per recuperar i millorar la condició física, de manera que els usuaris puguin tornar a realitzar les activitats que feien abans de patir la malaltia, de manera habitual.

Serveis de Fisioteràpia a Manresa

Fisioteràpia en patologies neurològiques

La Rehabilitació Neurocognitiva és la proposta d’intervenció terapèutica en fisioteràpia que oferim a la Clínica Universitària per a les persones que pateixen patologies neurològiques centrals o perifèriques, síndromes doloroses, patologies degeneratives i/o musculoesquelètiques com ara accidents cerebrovasculars (ACV), ictus, lesió cerebral traumàtica (TBI), lesió cerebel·losa (atàxies), lesions medul·lars, lesió del nervi facial o del plexe braquial, malalties neurodegeneratives com Parkinson, Esclerosis múltiple, ELA, síndrome de Guillain Barré (GBS) i altres neuropaties, persones amb tumors cerebrals amb afectacions en la realització d’activitats, presència de dolor neuropàtic i/o alteracions de la percepció (formiguejos, sensacions de parts del cos com si fossin suro, etc…).

Coneix millor l'abordatge neurocognitiu en fisioteràpia

En què consisteix?

Des de la primera observació fins al plantejament d’objectius i a l’aplicació d’exercicis terapèutics es busca aconseguir un moviment evolucionat portant el pacient a la realització òptima d’una acció. Per fer-ho, és necessari adoptar estratègies que involucrin el cos i la ment de manera unitària i integrada

L’assumpció fonamental de la Rehabilitació Neurocognitiva és que els processos cognitius com l’atenció, la percepció, la intenció, el llenguatge, la capacitat d’imaginar el moviment, etc…  poden modificar l’estructura biològica de la persona i les seves accions. La patologia en general (i la neurològica en particular) altera la unitat ment-cos, fins i tot de manera important, amb la conseqüència que el subjecte perd la capacitat de reconèixer-se en el seu cos, ignorant les parts indispensables per interactuar amb el món que l’envolta. D’altra banda, treballant i activant aquests processos d’una forma guiada es pot influir de forma positiva en la recuperació de les habilitats perdudes per la lesió.

La recuperació i l’aprenentatge comparteixen els mateixos mecanismes, per tant, es pot definir que la rehabilitació neurocognitiva és un procés d’aprenentatge en condicions patològiques per a la recuperació de les habilitats perdudes després d’una lesió. El pacient ha de ser educat, instruït i format sobre què ha de percebre del cos i a través del cos, com experimentar emocions i experiències amb el cos i com construir i integrar informació útil per l’acció a recuperar.

Com es treballa?

Un cop el pacient es posa en contacte amb la secretaria de la CU+ (via telefònica o a través de la pàgina web), s’estableix dia i hora per realitzar la primera visita. L’atenció és individual i personalitzada amb una durada de la primera visita d’entre 1 hora i 1 hora i mitja i de la resta de sessions d’entre 45 minuts i 1 hora.

El primer dia de consulta es realitza una avaluació inicial completa, que continuarà en propers dies. Aquesta avaluació se centra en la persona en concret per tal d’identificar aquelles accions en què té més dificultats bo i interpretant alhora quins aspectes motors (força, to muscular), sensitius (tacte, sensació de moviment), sensorials (vista, audició), cognitius i emotius (capacitat de percebre les informacions, d’estar atent al cos i/o a l’ambient, capacitat de representació de l’acció, consciència de l’acció, etc…) hi intervenen i sobretot les interrelacions entre tots aquests elements que conformen l’acció.  S’escull, de forma consensuada, aquella o aquelles accions més significatives pel pacient i es planteja una conducta terapèutica amb exercicis que, més enllà dels aspectes observats per la fisioterapeuta, consideren també la primera persona del pacient (la seva perspectiva). No hi ha protocols d’exercicis pautats sinó que, en tot moment, els exercicis terapèutics es plantegen i s’adapten a l’estat del pacient.

El pacient aprendrà, amb l’ajuda de la fisioterapeuta i mitjançant l’exercici terapèutic neurocognitiu, a implementar opcions cognitives i organitzatives adequades per canviar el seu comportament motor amb la finalitat de re-aprendre accions de la forma més correcta possible des del punt de vista de l’organització motora. El mitjà privilegiat per introduir i modular totes les eines neurocognitives dins de l’exercici terapèutic és el llenguatge (el del pacient i el de la fisioterapeuta).

Què persegueix?

L’objectiu de la Fisioteràpia per tractar problemes neurològics és ajudar les persones a recuperar la independència funcional en les seves accions de cada dia apostant també per recuperar la qualitat de la seva execució.

La Clínica Universitària disposa d’un equip multiINTERdisciplinari per a la neurorehabilitació que juntament amb la Rehabilitació Neurocognitiva pot intervenir en l’abordatge d’aquest tipus de pacients. Així, compta amb l’equip de logopèdia (per tractar la disàrtria, la disfàgia, l’afàsia…), el de podologia, el de nutrició i dietètica, i el de neuropsicologia. Aquests professionals, en contacte amb metges i neuròlegs, facilita que aquestes persones rebin un abordatge ampli del tractament de la patologia sense haver de realitzar grans desplaçaments. Es donen d’aquesta manera diferents opcions per fer front a les afectacions que els impedeixen el retorn a un estil de vida similar al que tenien abans de la lesió i per sobreposar-se a les dificultats que la seva nova situació els planteja.

Fisioteràpia musculoesquelètica

La fisioteràpia musculosquelètica aborda patologies del teixit muscular, articular, ossi i tendinós, com ara lesions musculars, lumbàlgia, mal a les cervicals o molèsties articulars, entre d’altres.

Persones que senten molèsties de manera continuada o a conseqüència d’un procés agut de lesió són susceptibles de ser ateses per part dels fisioterapeutes de la Clínica.

Els tractaments es fan de forma individualitzada. S’utilitzen diverses tècniques d’abordatge de teràpia manual, reeducació neuromotora i exercici terapèutic. Totes estan enfocades a la millora d’aquestes molèsties o dolències del sistema musculoesquelètic i sobretot, a augmentar l’autonomia de la persona per tal que pugui tornar a realitzar les seves activitats habituals sense alteracions.

Fisioteràpia cardiorespiratòria

El servei de fisioteràpia cardiorespiratòria està pensat per a persones que presenten alguna patologia respiratòria de caràcter agut o crònic com ara bronquiolitis, MPOC, fibrosi quística, bronquièctasi, malalties neuromusculars amb afectació respiratòria, etc. Ajuda a nadons, nens, adults o gent gran amb patologia respiratòria.

La fisioteràpia respiratòria és útil per millorar la qualitat de vida dels nadons amb mocs (bronquiolitis), sobretot perquè puguin descansar i menjar millor.

Acudeixen també a aquest servei persones adultes amb patologies respiratòries cròniques que necessiten un tractament més regular.

Finalment, també és útil per a gent gran amb un problema de dependència a causa d’un desentrenament de l’esforç o després d’una estada perllongada a l’hospital (descondicionament físic o síndrome post hospitalari).

Fisioteràpia vestibular i de l’equilibri

Alguns símptomes com el vertigen, el mareig, la inestabilitat, la sensació de cap tèrbol, la por a caure o caigudes repetides són símptomes que es relacionen amb alteracions de l’equilibri i patologies com el vertigen paroxístic posicional benigne, la neuritis vestibular, la síndrome de Ménière o la migranya vestibular.

La rehabilitació vestibular i de l’equilibri és una especialització de la fisioteràpia que planteja tractaments personalitzats per a abordar aquests símptomes i millorar la qualitat de vida de les persones amb afectacions del sentit de l’equilibri.

 

Fisioteràpia orofacial

La fisioteràpia orofacial està enfocada al tractament de mals de cap, migranyes, dolors orofacials, acúfens o bruxisme. Una de les articulacions més relacionades amb aquest tipus d’abordatge és l’articulació temporomandibular (ATM). A la Clínica Universitària, realitzem una exploració prèvia per comprendre la situació, explicar-la al pacient i elaborar un tractament personalitzat.

Les eines de tractament consisteixen, a més de teràpia manual i exercicis específics, en facilitar tota la informació necessària i resoldre els dubtes sobre el tractament, la seva evolució i els factors influents que el pacient pot modificar per si mateix.

Altres serveis de Fisioteràpia

Ecografia musculoesquelètica

Els nostres fisioterapeutes fan servir aparells d’ecografia musculoesquelètica per avaluar la condició del pacient amb més eficàcia i poder recomanar el millor tractament per a la seva recuperació.

 

Fisioteràpia per a afectats de la covid-19

Grup d’activitat física dirigit a persones que han superat la CoViD-19 per ajudar a minimitzar la sensació d’ofec, de falta de força o de cansament precoç que s’experimenta en alguns casos.

Tractaments multidisciplinaris

La CU+ integra els seus serveis (fisioteràpia, podologia, logopèdia, psicologia, nutrició) per oferir tractaments integrals. D’aquesta manera, els fisioterapeutes treballen conjuntament amb les altres especialitats del centre per recomanar tractaments que van més enllà de la fisioteràpia als pacients que ho requereixen

La Clínica Universitària ofereix atenció privada o concertada amb mútues, associacions, institucions i entitats.

Activitat física a la Clínica Universitària

La Clínica Universitària proposa un programa d’activitat física obert a tothom. El calendari inclou activitats de diferents disciplines i nivells d’intensitat, com ara ioga, caminades, activitat física de nivell suau, mig i intens, entre altres.

Fisioterapeutes de la CU+

Olga Borao - Coordinadora

Fisioterapeuta. Doctorada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Màster universitari en Esport Sostenible i Benestar. Coordinadora de pràctiques tutelades i professora titular del Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa. Professora del Màster universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculosquelètic (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya).

Jennifer Baeza

Fisioterapeuta. Graduada en Psicologia. Màster oficial en Activitat Física i Salut. Màster universitari en Metodologia de la Simulació. Professora col·laboradora en el Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Membre de la comissió d’ergonomia i riscos laborals del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Cristina Garcia

Graduada en Fisioteràpia

Rémi Gontié

Fisioterapeuta. Màster oficial de Fisioteràpia del Tòrax (especialitat fisioteràpia cardiorespiratòria). Coordinador del Màster universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculosquelètic. Professor titular del Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. Professor del Màster universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculosquelètic (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya).

júlia jubany
Júlia Jubany

Fisioterapeuta. Doctorada en Activitat Física, Educació Física i Esport. Màster universitari en Activitat Física i Esport. Coordinadora i professora del Grau en Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa. Professora del Màster Universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya).

 

Carles Quesada
Carles Quesada

Fisioterapeuta. Professor col·laborador en el Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Especialista en rehabilitació vestibular, de l’equilibri i prevenció de caigudes.

Jordi Padrós Augé

Fisioterapeuta. Màster en Investigació Clínica Aplicada a Ciències de la Salut. Especialista en el tractament del dolor orofacial i els trastorns temporomandibulars. Professor col·laborador en el Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Professor col·laborador en el Grau en Logopèdia de la Universitat de Manresa – Universitat Oberta de Catalunya. Professor col·laborador del Màster en Estética i Rehabilitació Oral (Barcelona i Madrid).

Laia Sallés

Fisioterapeuta. Doctorada en Fisioteràpia. Màster en Fisioteràpia i Evidència Científica. Coordinadora i professora titular del Grau en Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa. Professora del Màster universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculosquelètic (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Professora associada a la Universitat de Lleida (UdL). Docent reconeguda pel Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva. Membre fundadora de la Asociación Española de Rehabilitación Neurocognitiva Perfetti (AERNP).

Consells de salut