El calçat de seguretat es caracteritza per ser un calçat on preval la protecció del peu en l’àmbit laboral, tenint sempre present les normatives vigents de cada sector.

Hi ha característiques comunes que té aquest tipus de calçat, però en funció de l’activitat laboral hi trobem petites diferències. Les característiques bàsiques que té, en general, són:

  • Protecció a la zona digital per evitar lesions a ungles i fractures als dits del peu.
  • Sola antilliscant per evitar caigudes.

Si ens fixem en les característiques més específiques hi trobem:

  • Sabata amb plantilla antiperforant.
  • Calçat resistent a altes temperatures.
  • Calçat amb propietats aïllants a baixes temperatures.
  • Sola antiestàtica.

Com podem comprovar, són característiques que converteixen aquest calçat en un calçat molt rígid. Tenint en compte que és un calçat que haurem de portar durant llargues jornades, és important que ens fixem en quatre premisses per intentar que sigui el màxim de confortable.

  • Mida: portar sempre la talla corresponent al nostre número de peu per evitar lesions dèrmiques per fricció, possibles tendinitis i onicocriptosis (ungla clavada).
  • Pes de la sabata: intentar que sigui el màxim lleugera possible.
  • Propietats del material: intentar que sigui transpirable, així evitarem que el peu agafi una temperatura elevada i que produeixi un excés de sudoració, ja que això podria comportar l’aparició de patologies dèrmiques com berrugues plantars, dermatomicosis (fongs a la pell) o queratolisis punctata (infecció bacteriana).
  • Tancament: procurar que tant si és amb cordills com amb velcros, sigui prou llarg per evitar l’entrada de cossos estranys dins del calçat.

Si tot i mantenir aquestes premisses, es noten molèsties als peus, com per exemple, excés de sudoració o hiperqueratosis plantars (durícies als peus), és recomanable realitzar una visita al podòleg de confiança per fer una revisió del calçat de seguretat o bé dur a terme un estudi biomecànic de la marxa.

També et pot interessar

Pautes essencials per als peus dels pacients amb diabetis

Què vol dir el color de les ungles dels peus