Equip humà

La Clínica Universitària compta amb un equip multidisciplinari altament qualificat format per podòlegs, logopedes, fisioterapeutes, psicòlegs, infermers i metges.

Direcció

Teresa Solé

Diplomada en Fisioteràpia. Màster en Administració i Direcció d’Empreses per la UVic-UCC. Directora de la Clínica Universitària.

Administració

pilar garcia

Pilar Garcia

Administrativa de la CU+.

Rubén García

Administratiu de la CU+.

Equip tècnic

Fran Pérez

Tècnic de Simulació
isaac puig

Isaac Puig

Tècnic i auxiliar de la CU+

Berta Sánchez

Tècnica i auxiliar de la CU+

Podologia

Xavier Ruiz - Coordinador
Diplomat en Podologia. Màster oficial en cirurgia podològica. Membre d’AEMIS (Associació Espanyola de Cirurgia de Mínima Incisió). Coordinador del Servei de Podologia de la CU+. Professor de Podologia Pediàtrica i Ortopodologia II a UManresa-FUB.
Yvonne Alonso
Graduada en podologia. Formació en patomecànica del peu. Podòloga en exercici lliure.
Lorena Gaona
Bernat Cabestany
Diplomat en Podologia. Postgrau de Cirurgia de Mínima Incisió. Màster oficial en Cirurgia de Mínima Incisió. Instructor de l’AAFAS (American Ambulatory Foot and Ankel Surgery). Membre d’AEMIS (Associació Espanyola de Cirurgia de Mínima Incisió). Professor de Cirurgia Podològica de Mínima Incisió i de Radiodiagnòstic d’UManresa-FUB.
Lluís Castillo
Diplomat en Podologia. Postgrau de Cirurgia de Mínima Incisió. Màster oficial en Cirurgia Podològica. President d’AEMIS (Associació Espanyola de Cirurgia de Mínima Incisió). Assistant professor de l’AAFAS (American Ambulatory Foot and Ankel Surgery). Professor de Cirurgia Podològica de Mínima Incisió d’UManresa-FUB.
Josep Delgado
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Metge especialista en Anestèsia i Reanimació. Cap clínic del Servei d’Anestesiologia i Reanimació d’Althaia. Coordinador del Màster d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.
Carles Escalona
Diplomat en Fisioteràpia. Diplomat en Podologia. Llicenciat en Educació Física. Doctor en Atenció Primària. Ajudant de Doctor a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC. Professor de Patologia podològica i tractaments ortopodològics, físics i farmacològics.
Dúnia Ibarra
Graduada en Podologia. Màster en Tractament i Diagnòstic del Peu Diabètic. Màster en Dermatologia Podològica. Podòloga a la Unitat de Peu Diabètic de HSJD Martorell.
Josep Oller

Diplomat en Podologia. Postgrau en patomecànica del peu i els seus tractaments ortopodològics (Universitat de Barcelona). Podòleg en exercici lliure.

Cristina Pina
Diplomada en Podologia. Postgrau en patomecànica del peu i els seus tractaments ortopodològics. Postgrau en posturologia.
Lluís Miquel Riu

Diplomat en Podologia. Postgrau en Cirurgia de Mínima Incisió. Postgrau en Cirurgia Podològica. Màster oficial en estudi i tractament del dolor. Professor de cirurgia podològica I i II a UManresa-FUB.

carla sanchez
Carla Sanchez

Logopèdia

Ester Rodríguez
Ester Rodriguez - Coordinadora
Diplomada en Logopèdia. Diplomada en Treball Social. Mestra d’audició i llenguatge. Màster en Motricitat Orofacial. Màster Universitari en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Formació diversa de curta durada en diferents temes relacionats amb la Motricitat Orofacial i les seves àrees. Coordinadora del Servei de Logopèdia CU+. Coordinadora del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-IEPAP), coordinadorai  tutora de pràctiques i docent del mateix. Col·laboradora docent  i tutora dels Estudis de Logopèdia de UVic-UCC/UOC, en les assignatures de Disfuncions Orofacials, Intervenció en Disfuncions Orofacials, Pràcticum i TFG. Formadora de cursos de curta durada a CLC i  CLCV relacionats amb la Motricitat Orofacial.
Núria Carmona Lalueza

Diplomada en Logopèdia, Diplomada en Magisteri d’Audició i Llenguatge, Postgrau d’especialització universitària en Intervenció Logopèdica dels trastorns de la veu, Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge. Cursos Nivell I i Nivell II d’Estill Voice Training (Voice Craft). Assistència a cursos i jornades de formació continuada sobre veu, manipulacions laríngies, trastorns de la fluència i alteracions oncològiques de cap i coll. Congressos CLC i ALE. Logopeda de la Clínica Universitària CU+ des del 2007. Docent del Grau de Logopèdia (UVic-UCC/UOC) en les assignatures de Trastorns de la Veu i Intervenció en les Disfluències. Tutora i col·laboradora en la formació pràctica dels alumnes del Grau de Logopèdia i del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-EPAP). Tutora i revisora de Treballs de Final de Grau (TFG) del Grau de Logopèdia de la UVic-UCC. Docent en formacions sobre veu a diferents entitats i participació com a ponent en el seminari de Física Acústica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Ainhoa Escot
Graduada en Logopèdia
Màster en Neurologopèdia a l’Escola de Patologia i Llenguatge, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Assistència a jornades de la comunicació i la deglució
Cristina Fernández-Getino Sallés
Diplomada en Logopèdia, Màster en Neurologopèdia i Màster Universitari en Nutrició i Salut – Especialitat Nutrició Clínica. Assistència a diversos cursos i jornades de formació contínua i varis congressos del CLC, l’AELFA i de la ESSD. Logopeda al Servei de Logopèdia Ambulatòria i al Servei Privat de la Clínica Universitària CU+ des del 2009, també prestant serveis externs de la CU+ a diferents institucions com ara hospitals i centres geriàtrics i de tercera edat. Docent col·laboradora del Grau en Logopèdia (UVic-UCC/UOC), del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-IEPAP), tutora i revisora ​​de TFG en Logopèdia (UManresa-FUB i UVic-UCC/UOC), tutora i col·laboradora en la formació pràctica d’alumnes dels estudis de logopèdia. Ponent en formacions sobre disfàgia, així com sobre atenció logopèdica en dany cerebral adquirit i malalties neurodegeneratives.
Nabila Lahlah

Graduada en Logopèdia. Tècnica superior en Educació Infantil. Assistència a cursos de formació continuada de curta durada en el Col·legi de Logopedes de Catalunya de teràpia orofacial i miofuncional, intervenció pragmàtica en TEA, TDAH, entre d’altres.

Alexandra Lussaud Guerrero
Graduada en Logopèdia. Postgrau d’especialització universitària en Intervenció Logopèdica dels trastorns de la veu. Curs d’intervenció logopèdica en els trastorns fonològics (Infosal). Assistència a cursos i jornades de formació de curta durada sobre veu, manipulacions laríngies, trastorns de la fluència, motricitat orofacial i trastorns de la parla.
Marta Mosella

Diplomada en Magisteri d’Educació Especial. Postgrau de Logopèdia a l’ISEP de Barcelona. Habilitada com a logopeda pel Col·legi de Logopedes de Catalunya. Cursos i jornades de formació continuada al CLC i a l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Barcelona sobre Disfluència, TDAH, Trastorns orofacials, entre altres.

Roser Pedrals
Diplomada en Logopèdia, Màster Oficial en Tractament de la Informació i la Comunicació Multilingüe (UAB) i Màster Oficial en Llengües Aplicades (ensenyament-aprenentatge de llengües en entorns multilingües) cursat a la UdL. Assistència a cursos sobre intervenció logopèdica en pacients provinents d’entorns bilingües i multilingües i en Trastorns de la Parla i el Llenguatge (AELFA, UOC i Universitat de Sheffield). Curs de formació sobre assessoria en  Lactància Materna impartit per FEDALMA i curs sobre Abordatge Logopèdic en Neonatologia i primera infància del CLM. Curs interdisciplinar sobre la  Seguretat Alimentària  i el Diagnòstic i Tractament de la Disfagia Orofaringia (UPC). Cursos Nivell I i Nivell II d’Estill Voice Training (Voice Craft). Col•laboradora docent dels estudis de Logopèdia de la (FUB-UManresa) a l’assignatura Diversitat i Multilingüisme durant els cursos 2014-2017. Col•laboradora en la formació pràctica dels alumnes del Grau en Logopèdia i del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-EPAP). Tutora i revisora de Treballs de Final de Grau (TFG) del grau de logopèdia de la UVic-UCC.

Fisioteràpia

Olga Borao - Coordinadora

Fisioterapeuta. Doctorada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Màster universitari en Esport Sostenible i Benestar. Coordinadora de pràctiques tutelades i professora titular del Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa. Professora del Màster universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculosquelètic (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya).

Jennifer Baeza

Fisioterapeuta. Graduada en Psicologia. Màster oficial en Activitat Física i Salut. Màster universitari en Metodologia de la Simulació. Professora col·laboradora en el Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Membre de la comissió d’ergonomia i riscos laborals del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Cristina Garcia
Rémi Gontié

Fisioterapeuta. Màster oficial de Fisioteràpia del Tòrax (especialitat fisioteràpia cardiorespiratòria). Coordinador del Màster universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculosquelètic. Professor titular del Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. Professor del Màster universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculosquelètic (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya).

júlia jubany
Júlia Jubany

Fisioterapeuta. Doctorada en Activitat Física, Educació Física i Esport. Màster universitari en Activitat Física i Esport. Coordinadora i professora del Grau en Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa. Professora del Màster Universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya).

 

Carles Quesada
Carles Quesada

Fisioterapeuta. Professor col·laborador en el Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Especialista en rehabilitació vestibular, de l’equilibri i prevenció de caigudes.

Jordi Padrós Augé

Fisioterapeuta. Màster en Investigació Clínica Aplicada a Ciències de la Salut. Especialista en el tractament del dolor orofacial i els trastorns temporomandibulars. Professor col·laborador en el Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Professor col·laborador en el Grau en Logopèdia de la Universitat de Manresa – Universitat Oberta de Catalunya. Professor col·laborador del Màster en Estética i Rehabilitació Oral (Barcelona i Madrid).

Laia Sallés

Fisioterapeuta. Doctorada en Fisioteràpia. Màster en Fisioteràpia i Evidència Científica. Coordinadora i professora titular del Grau en Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa. Professora del Màster universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculosquelètic (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Professora associada a la Universitat de Lleida (UdL). Docent reconeguda pel Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva. Membre fundadora de la Asociación Española de Rehabilitación Neurocognitiva Perfetti (AERNP).

Atenció psicològica i neuropsicologia

cristina junyent
Cristina Junyent

Llicenciada en Psicologia, Màster oficial de Formació del professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.

anna lou
Anna Lou

Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació (Pedagogia). Diplomada en Professorat d’educació general bàsica. Especialitat Ciències humanes. Diploma de Postgrau: Especialista en pertorbacions del llenguatge i de l’audició (Logopèdia). Màster Universitari en Psicologia de l’Educació (MIPE). Logopeda al Centre d’Atenció Psicopedagògica infantil (CAPI) de Cornellà de Llobregat. Logopeda del centre Altaveu.

bea fagundo
Beatriz Fagundo

Doctorada en Neurociència Cognitiva (UAB, 2011), Màster Universitari en Neuropsicologia Clínica (UB, 2006), llicenciada en Psicologia (UB, 2003). Docent a les Facultats de Ciències de la Salut i Socials d’UManresa. Investigadora al Programa Neurociencias en la Fundació IMIM i Fundadora i Directora del Centre d’Estimulació Cerebral Barcelona.