La importància d’una masticació adequada

La importància d’una masticació adequada

La masticació és l’acte de mossegar, triturar i mastegar l’aliment. És considerada un procés fisiològic extremadament complex que implica activitats neuromusculars que depenen de l’evolució  del complex craniofacial, del sistema nerviós central i de...
Problemes de deglució i veu després d’una intubació

Problemes de deglució i veu després d’una intubació

La intubació orotraqueal és un procediment invasiu que consisteix a introduir un tub o cànula des de la cavitat oral fins a la tràquea per mantenir la vida de les persones en determinats casos, com ara davant d’una aturada cardiorespiratòria, d’un traumatisme...
Què he de fer quan un infant s’encalla quan parla?

Què he de fer quan un infant s’encalla quan parla?

La fluïdesa de la parla és una dimensió bàsica de la comunicació que s’aprèn, es desenvolupa i s’automatitza. La parla habitual té interrupcions i altres accidents verbals i tots podem cometre errors quan parlem. En moltes ocasions ens podem alarmar si un infant...
Hàbits orals lesius i les seves conseqüències

Hàbits orals lesius i les seves conseqüències

Anomenem hàbit oral lesiu a qualsevol conducta conscient, repetida freqüentment i que intervé en l’equilibri neuromuscular alterant el creixement i desenvolupament normal de l’estructura maxil·lofacial. La magnitud d’aquest desequilibri dependrà de diversos factors...