Hàbits orals lesius i les seves conseqüències

Hàbits orals lesius i les seves conseqüències

Anomenem hàbit oral lesiu a qualsevol conducta conscient, repetida freqüentment i que intervé en l’equilibri neuromuscular alterant el creixement i desenvolupament normal de l’estructura maxil·lofacial. La magnitud d’aquest desequilibri dependrà de diversos factors...
Què és l’afàsia?

Què és l’afàsia?

L’afàsia és un trastorn del llenguatge ocasionat per una lesió cerebral en una persona que prèviament podia parlar amb normalitat. L’etiologia de l’afàsia pot ser molt diferent, des d’un ictus, un traumatisme, un tumor, una malaltia neurodegenerativa, etc. Els ictus o...
Atenció precoç en Logopèdia

Atenció precoç en Logopèdia

Per tal de poder desenvolupar les habilitats cognitives, perceptives, motrius, lingüístiques i socials, els primers anys de vida dels infants són fonamentals. Aquestes habilitats propiciaran que la interacció amb el món que els envolta sigui l’adient. Durant aquesta...
Com cuidar la veu per evitar lesions

Com cuidar la veu per evitar lesions

La veu és una eina imprescindible per a desenvolupar l’activitat laboral diària de moltes persones i no sempre s’hi dedica l’atenció que requeriria. Mantenir una correcta higiene vocal implica seguir una sèrie de “normes i consells” amb la finalitat de preservar la...
Dificultats del llenguatge: Eines per a famílies i escoles

Dificultats del llenguatge: Eines per a famílies i escoles

El llenguatge és l’instrument cognitiu i comunicatiu per excel·lència dels éssers humans. Es considera un sistema complex, amb molta riquesa comunicativa que permet estructurar el pensament, relacionar-nos i també expressar el que sentim. L’adquisició del llenguatge...
Disfàgia: Mites i veritats

Disfàgia: Mites i veritats

La disfàgia és una alteració associada a molèsties o problemes per empassar que pot produir-se com a resultat de diverses condicions mèdiques. La malnutrició i la deshidratació, la pneumònia per aspiració, la salut general, l’asfíxia i fins i tot la mort poden ser...