Unitat de Cirurgia Podològica

La CU+ disposa d’equips diagnòstics d’última generació i d’una àrea quirúrgica totalment preparada per abordar qualsevol procediment quirúrgic podològic amb les màximes garanties.

La Unitat de Cirurgia Podològica de la CU+ ofereix:

=

Intervencions habituals

Les patologies més freqüents, susceptibles de tractament quirúrgic són: Ungles encarnades Dits en martell/urpa Hallux valgus (galindons) Metatarsàlgies Esperó de calcani Neuroma de Morton
=

Cirurgia mínimament invasiva

Una gran part dels procediments quirúrgics podològics poden realitzar-se amb tècniques mínimament invasives o MIS (Minimal Incision Surgery). Aquestes tècniques permeten realitzar la intervenció a través d’unes petites incisions a la pell minimitzant al màxim el trauma als teixits. S’utilitza control fluroscòpic (radiografies en temps real) per al control evolutiu de la intervenció. Els avantatges d’aquest tipus de cirurgia són: Anestèsia local Reducció del temps quirúrgic Reducció del risc d’infeccions i complicacions Reducció del temps de recuperació (deambulació immediata)
=

Cirurgia convencional

En funció del tipus de patologia i/o de la seva complexitat, la Clínica Universitària realitza procediments amb tècniques a cel obert (cirurgia oberta), en els casos en què es requereix. Les patologies tractades habitualment amb aquests procediments són: Hallux Valgus complex Inestabilitats cuneometatarsianes Hallux Límitus / Rígidus Luxacions metatarsofalàngiques Malaltia de Freiberg Quists / Ganglions Peu pla infantil / Disfunció Tibial Posterior (Peu pla adult) Peu buit

La Clínica Universitària ofereix atenció privada o concertada amb mútues, associacions, institucions i entitats.

Intervencions sense ingrés

La totalitat de les intervencions que realitza la Unitat de Cirurgia Podològica es fa de forma ambulatòria, no és necessari l’ingrés de la persona intervinguda.

Equip professional de primer nivell

La Unitat de Cirurgia Podològica està format per quatre podòlegs cirurgians de reconegut prestigi i un anestesista que garanteixen la realització de procediments amb diferents tipus d’anestèsia i sedació.

Equipament tècnic d’última generació

La CU+ disposa d’unes instal·lacions noves amb equips diagnòstics d’última generació i una àrea quirúrgica totalment equipada per abordar qualsevol procediment quirúrgic podològic amb les màximes garanties.

Els nostres professionals

Lluís Miquel Riu

Diplomat en Podologia. Postgrau en Cirurgia de Mínima Incisió. Postgrau en Cirurgia Podològica. Màster oficial en estudi i tractament del dolor. Professor de cirurgia podològica I i II a UManresa-FUB.

Xavier Ruiz

Diplomat en Podologia. Màster oficial en cirurgia podològica. Membre d’AEMIS (Associació Espanyola de Cirurgia de Mínima Incisió). Coordinador del Servei de Podologia de la CU+. Professor de Podologia Pediàtrica i Ortopodologia II a UManresa-FUB.

Josep Delgado

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Metge especialista en Anestèsia i Reanimació. Cap clínic del Servei d’Anestesiologia i Reanimació d’Althaia. Coordinador del Màster d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.

Lluís Castillo

Diplomat en Podologia. Postgrau de Cirurgia de Mínima Incisió. Màster oficial en Cirurgia Podològica. President d’AEMIS (Associació Espanyola de Cirurgia de Mínima Incisió). Assistant professor de l’AAFAS (American Ambulatory Foot and Ankel Surgery). Professor de Cirurgia Podològica de Mínima Incisió d’UManresa-FUB.

Bernat Cabestany

Diplomat en Podologia. Postgrau de Cirurgia de Mínima Incisió. Màster oficial en Cirurgia de Mínima Incisió. Instructor de l’AAFAS (American Ambulatory Foot and Ankel Surgery). Membre d’AEMIS (Associació Espanyola de Cirurgia de Mínima Incisió). Professor de Cirurgia Podològica de Mínima Incisió i de Radiodiagnòstic d’UManresa-FUB.