Unitat de Salut i Esport

Un equip integrat per fisioterapeutes, podòlegs, dietista i psicòleg treballen de manera coordinada al servei de la salut i la millora del rendiment dels esportistes.

La Unitat de Salut i Esport de la CU+ ofereix:

=

Exploració i valoració musculoesquelètica per detectar alteracions i descompensacions del sistema muscular i articular.

=
Valoració funcional del gest esportiu i de la postura per detectar compensacions irregulars de l’acció motriu.
=
Entrenament preventiu adaptat als dèficits identificats en l’exploració per disminuir el risc de lesió.
=

Tractament de les lesions (musculars, articulars…) amb tècniques de fisioteràpia.

=
Exploració biomecànica del peu, per part d’un podòleg especialitzat en esport i amb equipament d’última generació.
=
Confecció de suports plantars (plantilles) personalitzats segons les característiques físiques de la persona i l’activitat esportiva a desenvolupar.
=
Quiropodologia esportiva: Tractament de lesions dèrmiques del peu (berrugues, fongs, hiperhidrosis…). Tractament de lesions per pressió i/o fricció.
=
Assessorament dietètic en les diferents fases de l’activitat esportiva: entrenament, pre-cursa, post-cursa…
=
Assessorament i suport psicològic.
=
Xerrades i tallers d’interès sobre nutrició i psicologia de l’esport.

La Clínica Universitària ofereix atenció privada o concertada amb mútues, associacions, institucions i entitats.

Ecografia musculoesquelètica

El servei de fisioteràpia compta amb aparells d’ecografia musculoesquelètica que permeten avaluar la condició del pacient amb més eficàcia i així poder fer el tractament més adequat per a la seva recuperació.

Exploració biomecànica

La Unitat de Salut i Esporta realitza exploracions biomecàniques conjuntes de fisioterapeuta i podòleg per detectar disfuncions musculars i/o articulars.

Tractaments multidisciplinaris

La Unitat de Salut i Esporta treballa de forma multidisciplinària amb els serveis de fisioteràpia, podologia, dietètica i nutrició i atenció psicològica.