A què anomenem sobreentrenament? Per què hi caiem?

Actualment, al nostre país encara hi ha un percentatge molt elevat de la població que és sedentària. Els problemes de salut que desencadena el sedentarisme estan suficientment provats, per aquest motiu cal conscienciar la població dels seus riscos i avançar en la pràctica d’activitat física en tots els àmbits però sense caure en el sobreentrenament.

Què passa quan una persona sedentària decideix abandonar aquest estil de vida? Aquest moment és crucial. La persona comença a canviar molts dels seus hàbits, comença a fer activitat física i, aquest és un moment crític durant el qual es poden cometre molts errors. Per aquest motiu és del tot recomanable que aquesta transició es faci sota la supervisió d’un professional especialitzat que ajudi a fer un correcte pas cap a una nova vida activa i saludable.

Ens centrarem en el sobreentrenament. Estem acostumats a sentir-ne parlar en el cas dels esportistes, però ens pot afectar a qualsevol de nosaltres si no realitzem una activitat física de manera mínimament controlada. És un dels possibles problemes que es poden crear en aquesta època d’adquisició d’hàbits saludables, concretament en la introducció de l’activitat física a la vida diària. Es pot cometre l’error de realitzar exercici físic de manera totalment descontrolada i desmesurada, com si es volgués recuperar tot el temps que s’ha estat parat, provocant així tot un seguit de conseqüències negatives en el nostre organisme.

 

Quines conseqüències pot tenir el sobreentrenament?

El sobreentrenament ens pot causar diverses conseqüències, però principalment ens centrarem en dues molt importants: el dolor muscular i les possibles lesions. És important tenir present que els músculs, després de fer activitat física mínimament moderada, necessiten descans per a la seva recuperació i regeneració. Quan hi ha un sobreentrenament, com que no hi ha aquest temps necessari per recuperar el cos, això pot provocar l’aparició de dolor muscular perllongat en el temps o lesions típiques d’aquest estat, com les rampes, les contractures, les ruptures musculars, les tendinopaties o les fractures d’estrès.

Totes aquestes lesions són conseqüència d’una mala adaptació als nous nivells d’activitat física. El problema principal és que no estem donant al cos el descans necessari per regenerar-se i adaptar-se a l’activitat física o entrenament. Temps de recuperació imprescindible també per poder notar les millores obtingudes al nostre organisme gràcies a l’activitat.

Si a tot això li sumem l’estat de cansament constant i generalitzat del sobreentrenament, conjuntament amb l’insomni que causa, les conseqüències físiques empitjoren i poden arribar a desenvolupar un quadre perillós i poc saludable.

Aconseguir una vida activa i saludable implica uns canvis d’hàbits i un augment de l’activitat física diària important, però tot aquest procés s’ha de realitzar conjuntament amb un bon descans i una bona alimentació, a més de fer-ho de la mà de bons professionals que ens assegurin assolir de manera satisfactòria els nostres objectius.

També et pot interessar

Envelliment i exercici físic sense límits

Exercici físic durant l’estiu