La laringectomia total és una intervenció quirúrgica com a conseqüència de l’aparició d’un tumor maligne a la zona laríngia. L’extirpació total de la laringe fa que la persona hagi d’experimentar grans canvis en la seva vida diària, com per exemple la pèrdua de veu i la respiració a través de l’estoma traqueal o “forat al coll”.

Existeixen molts professionals que poden oferir serveis a les persones amb laringectomia total. Els logopedes formem part d’aquest tractament mutidisciplinar i som els encarregats de donar resposta clínica a aquesta patologia.

8 consells per a les persones amb laringectomia total i els seus familiars

  • Al principi, es fa molt difícil la comunicació oral ja que no hi ha veu. És important que la persona amb laringectomia total articuli correctament, però és imprescindible que la resta d’oients tinguin paciència, intentin fer una lectura labial i li donin temps per intervenir.
  • Amb l’ús de les mascaretes es dificulta encara més aquesta comunicació. Per això, al principi es recomana utilitzar l’escriptura (amb llibreta o pissarra) per continuar desenvolupant les tasques habituals (anar a comprar el pa, parlar amb els veïns, etc.) i evitar l’aïllament social o la dependència d’una altra persona per parlar.
  • En no tenir laringe, la respiració ha canviat. Es fa un orifici a nivell traqueal que es diu estoma. A partir d’aquest orifici es respira i és important protegir-lo d’agents externs amb dispositius específics o filtres que serveixen per humidificar i escalfar l’aire, reduint així la producció de moc.

 

 

 

 

  • L’olfacte i el gust també s’alteren. En no tenir ventilació nasal hi ha dificultats per diferenciar olors o simplement detectar-les. És important que el logopeda doni les pautes necessàries per a la rehabilitació de l’olfacte i es practiqui amb olors naturals però intenses, com per exemple cafè, all o canyella.
  • Poden persistir dificultats per a la ingesta d’alguns aliments després de la intervenció, sobretot si són secs o pastosos. Si és així cal comentar-ho al metge de referència perquè en faci el diagnòstic oportú. Aquests canvis poden provocar una pèrdua d’interès per l’alimentació i per això caldrà vetllar per tal que la persona afectada faci tots els àpats.
  • No hem d’oblidar també que és important mantenir la hidratació. El consum de líquids ha de ser regular.
  • Durant el tractament, la persona que ha patit una laringectomia total pot sentir-se més cansada que habitualment. No obstant això, és important mantenir un cert nivell d’activitat física suau i un ritme de vida normalitzat sempre que es reuneixin les condicions òptimes per fer-ho.
  • Pot ser que les persones afectades de càncer de laringe manifestin sentiments d’aïllament o fracàs (entre d’altres). Les associacions i els grups d’ajuda poden ser una bona opció tant per a la persona amb laringectomia com per als familiars.

A banda d’aquests consells generals, és important que se segueixin les indicacions dels professionals implicats en la rehabilitació de la laringectomia total com els que tenim al Servei de Logopèdia de la Clínica Universitària de Manresa.

També et pot interessar

Com tractar el vertigen i el mareig

Dislèxia: Com es pot detectar?