Consells per prevenir la fatiga vocal

Consells per prevenir la fatiga vocal

Taula de contingut Símptomes de la fatiga vocal Consells per prevenir la fatiga vocal La veu és una eina imprescindible per a la comunicació humana. Segons algunes dades, entre un 5% i un 10% de la població dels països desenvolupats pateix algun trastorn de la veu,...
Postura corporal i tècnica vocal

Postura corporal i tècnica vocal

Tant la respiració com la postura juguen un paper primordial en l’emissió de la veu. La columna vertebral és l’eix principal del nostre cos, per tant, s’ha de mantenir la verticalitat quan les emissions de la veu tenen una gran exigència, sobretot en el cant. S’ha...
Laringectomia: consells i recomanacions

Laringectomia: consells i recomanacions

La laringectomia total és una intervenció quirúrgica com a conseqüència de l’aparició d’un tumor maligne a la zona laríngia. L’extirpació total de la laringe fa que la persona hagi d’experimentar grans canvis en la seva vida diària, com per exemple la pèrdua de veu i...
Què he de fer quan un infant s’encalla quan parla?

Què he de fer quan un infant s’encalla quan parla?

La fluïdesa de la parla és una dimensió bàsica de la comunicació que s’aprèn, es desenvolupa i s’automatitza. La parla habitual té interrupcions i altres accidents verbals i tots podem cometre errors quan parlem. En moltes ocasions ens podem alarmar si un infant...
Com cuidar la veu per evitar lesions

Com cuidar la veu per evitar lesions

La veu és una eina imprescindible per a desenvolupar l’activitat laboral diària de moltes persones i no sempre s’hi dedica l’atenció que requeriria. Mantenir una correcta higiene vocal implica seguir una sèrie de “normes i consells” amb la finalitat de preservar la...