Tant la respiració com la postura juguen un paper primordial en l’emissió de la veu. La columna vertebral és l’eix principal del nostre cos, per tant, s’ha de mantenir la verticalitat quan les emissions de la veu tenen una gran exigència, sobretot en el cant.

S’ha observat que les alteracions de la veu estan íntimament relacionades amb les alteracions posturals degut al sobreesforç i la tensió que impliquen aquest tipus de patologies. Les zones més sensibles son la cervical i la lumbar, implicant un allunyament de la laringe de la zona cervical que condiciona els aspectes de ressonància vocal.

Per poder utilitzar la veu de forma correcta és necessari enfortir els músculs de la pelvis i la paret abdominal. Si es manté una bona tonicitat en aquestes zones el diafragma podrà actuar com a suport definitiu durant l’emissió de la veu. El més important és tenir la sensació de lleugeresa en tot el cos, comoditat i confort.

 

Consells per mantenir una bona postura corporal

 

Alguns consells per mantenir una bona verticalitat quan estem drets serien:

  • Peus lleugerament separats, a l’alçada de l’obertura de la nostra pelvis. S’ha d’intentar distribuir el pes per igual a ambdues bandes.
  • Espatlles relaxades i lleugerament endarrere, allargar la nuca i enfonsar lleugerament la mandíbula, evitant així la pressió a la zona cervical.
  • Mantenir els llavis en contacte lleuger i les dents separades, evitant tensions mandibulars.
  • Realitzar rotacions de cap i espatlles per tal de desbloquejar les zones amb excés de tensió muscular.

No obstant, si es dona qualsevol patologia a nivell vocal (fatiga, ronquera, pèrdua d’extensió o volum, etc.) és recomanable visitar a un especialista (otorinolaringòleg) per tal que pugui realitzar un diagnòstic orgànic i descarti qualsevol patologia als plecs vocals. Posteriorment, el logopeda serà l’encarregat de realitzar el diagnòstic funcional i, si s’escau, dur a terme la rehabilitació vocal.

També et pot interessar

Consells per prevenir la fatiga vocal

Lesions de la veu: els nòduls vocals