google-site-verification=tDLW85k1PtgsWiXxGFzhs04pjeNVRKnX_-hOvXnzHmg

La gelosia és un sentiment que apareix per la por a la pèrdua d’afecte per part dels éssers estimats a causa del naixement o l’arribada d’un nou membre a la família. L’arribada del nou membre pot causar ansietat, desànim i sensació d’abandonament al germà/ana més gran. De vegades, a aquest sentiment també se n’hi poden sumar d’altres, com l’enveja i el ressentiment cap a la persona percebuda com a rival.

La gelosia infantil és una experiència freqüent i universal, que apareix com una resposta adaptativa transitòria a la nova situació familiar caracteritzada pels canvis numèrics en els membres. Aquests sentiments tendeixen a desaparèixer en el temps de manera natural, encara que, de vegades, es poden instaurar en el temps i no desaparèixer, la qual cosa pot provocar un deteriorament del nen o nena a nivell emocional, així com de tots els membres de la família, a més a més d’una davallada en el rendiment escolar i en les relacions entre iguals.

Què podem fer perquè els nostres fills/es no experimentin gelosia de manera prolongada?

En els primers moments del naixement o vinguda del nou membre s’ha de procurar:

  • Explicar-li i preparar-lo per a l’arribada del nou membre
  • Intentar canviar, el mínim, les rutines establertes
  • Mantenir a prop, en les fases inicials, a la mare i al pare, sense molt temps de separació

A més a més, a mesura que van creixent i per evitar certs sentiments de gelosia, serà important:

  • Prestar atenció al nen/a que pot presentar gelosia
  • Recordar experiències passades amb el nen/a
  • Educar en la solidaritat i l’altruisme
  • Aprendre a escoltar
  • Conèixer i posar nom als estats emocionals que experimenta

La importància de l’estima és indispensable en qualsevol de les fases o etapes per les que passa una família, per tant, quan parlem de gelosia, també hem de tenir en compte les emocions i els sentiments d’amor i felicitat.