Tants si ets mare, pare, educador/a o algun altre perfil en contacte amb nens i nenes, és molt important tenir orientacions bàsiques per treballar l’educació emocional amb infants.

 

Educació o intel·ligència emocional: quins recursos tenim?

 

Principalment, l’educació o intel·ligència emocional passa per tres passos: identificació o reconeixement d’emocions, la gestió de les emocions i l’expressió d’emocions. Per tal de potenciar o treballar aquests tres passos, també és molt important identificar les 6 emocions bàsiques: alegria, tristesa, ira, por, fàstic i sorpresa.

Amb l’objectiu d’ajudar a potenciar la identificació d’emocions, és molt important que els ajudem a posar paraules. Davant d’una situació quotidiana durant la qual es puguin sentir alguna d’aquestes reaccions (plors, “rabietes”, etc.) és important que ens aturem i preguntem “Que estàs enfadat/da? O trist/a?”.

 

 

Un cop les podem identificar, és molt important validar-les. Això implica acceptar-les quan apareixen, no jutjar-les i crear o deixar espais en els quals es puguin expressar. Un exemple pot ser tenir disposar d’un lloc especial per anar-hi quan s’està enfadat o trist o donar espai per córrer o dibuixar quan alguna cosa no ha sortit bé… És molt important entendre que no hi ha emocions bones i dolentes, que totes poden aparèixer en resposta al nostre entorn, i que el més important és trobar una forma adaptativa d’expressar-les.

Finalment, també és molt rellevant que quan observem una expressió emocional adaptativa (per exemple, en comptes de picar quan sento ràbia, compto fins a deu), és molt important aplicar un reforç positiu i premiar aquesta conducta que volem que es repeteixi, ja sigui felicitant i reconeixent aquell esforç o utilitzant alguna altra cosa que creiem que pot agradar al nen/a.

També et pot interessar

Com ha de ser el calçat per a infants?

Respiració oral infantil: causes, conseqüències i tractament