Les berrugues del peu o o papil·lomes plantars són lesions benignes de la pell que acostumen a ser motiu de consulta a les clíniques de podologia i que són produïdes pel virus del papil·loma humà.

Són lesions queratòsiques que, normalment, afecten les capes superficials de la pell tot provocant gruixos de pell morta amb puntets negres, que són els capil·lars sanguinis coagulats. Si es troben en punts de pressió, poden ser doloroses.

Acostumen a ser molt contagioses i poden disseminar-se fàcilment si no tenim cura a l’hora de manipular-les. Per aquest motiu és important no manipular-les i anar a la consulta d’un podòleg o d’un dermatòleg per al seu diagnòstic i tractament.

Les berrugues del peu es poden confondre fàcilment amb altres patologies dèrmiques com ara els helomes plantars, coneguts com ulls de poll, o lesions produïdes per alguna cosa que se’ns hagi clavat a la planta del peu. Poden donar-se de forma aïllada o en petits grups, anomenats berrugues en mosaic.

 

 

Per què apareixen les berrugues plantars i com es pot evitar?

 

La principal causa de la infecció pel virus del papil·loma és per contacte directe. Un cop hem entrat en contacte amb el virus, pot ser que quedi en estat de latència a la pell o bé que es manifesti en forma de berruga. Per això, els principals aspectes a tenir en compte per prevenir la infecció són:

 • Utilitzar xancles en dutxes i piscines públiques.
 • No compartir mitjons ni sandàlies.
 • Desinfectar correctament el calçat utilitzat a les dutxes i piscines compartides.
 • En cas d’estar contagiat, augmentar la prevenció amb els de casa:
  • Evitar anar descalços.
  • Desinfectar les superfícies per on anem descalços amb lleixiu.
  • Desinfectar els mitjons.
  • Tapar-se la lesió amb un esparadrap.

Com podem tractar una berruga del peu?

 

Existeixen diferents tractaments per tal de combatre-les. Alguns es poden realitzar al domicili, però sempre sota la prescripció del podòleg o dermatòleg. D’altres han de ser realitzats a la consulta, com ara:

 • Tractaments que congelen la berruga (crioteràpia).
 • Cremar-les amb làser.
 • Aplicació de càustics.
 • Tractaments farmacèutics (fórmules magistrals).
 • Extirpació quirúrgica.

Alguns d’aquests tractaments, tant els que es poden fer a casa com els que ha de fer el podòleg a la consulta, poden ser complementaris.

És important insistir que les berrugues plantars són molt contagioses i que és important que mai en tallem ni en rasquem les capes superiors. En cas de dubte, consulteu sempre un podòleg o un dermatòleg.

També et pot interessar

Com prevenir lesions als peus en la pràctica del senderisme

Com ha de ser el calçat de seguretat (EPI)?