Pautes essencials per als peus dels pacients amb diabetis

Pautes essencials per als peus dels pacients amb diabetis

Actualment la diabetis està considerada una epidèmia a nivell mundial, amb una afectació de 415 milions de persones que la pateixen. Es preveu, a més, que tenint en compte el creixement anual d’aquesta malaltia, l’any 2040 hi haurà més de 642 milions de persones...