Què és l’afàsia?

Què és l’afàsia?

Què és i què causa l’afàsia   L’afàsia és un trastorn del llenguatge ocasionat per una lesió cerebral en una persona que prèviament podia parlar amb normalitat. L’etiologia de l’afàsia pot ser molt diferent, des d’un ictus, un traumatisme, un tumor, una...