Ja fa molts anys que les ciències de la salut relacionades amb l’activitat física han comprovat que la no activitat física pot alterar-nos la salut a tots els nivells. Els darrers estudis publicats relacionen una major longevitat (esperança de vida) amb una pràctica esportiva realitzada al llarg de tota la vida. Dit d’una altra manera, constaten que no fer cap tipus d’exercici és un factor de risc per escurçar la nostra vida. Aixó com fumar, beure en excés, o altres hàbits tòxics.

Alguns dels principals factors que ens poden influir en aquest aspecte són:

  • A nivell cardiovascular és necessari mantenir l’oxigenació correcta dels teixits (vol dir un múscul sa i amb capacitat de regeneració) i la capacitat aeròbica per a les activitats del dia a dia.
  • El sobrepès i l’elevat consum de sucres de la dieta de la nostra societat, que és un factor directament relacionat amb la diabetis i les complicacions que aquesta malaltia comporten.
  • Si parlem del múscul, el to muscular i la capacitat de desenvolupar força, són factors necessaris per a les nostres activitats diàries. El to perquè és el responsable de mantenir la nostra postura correcta. La força perquè ens permet moure les diferents resistències que superem cada dia (només la força de la gravetat quan ens llevem al matí ja és la primera resistència a vèncer).
  • I relacionat amb això, la densitat mineral òssia, que és màxima al 20 anys i a partir d’aquest moment comença a decréixer. Si aquesta és alta en el seu moment màxim, sempre tindrem més marge en aquest aspecte. La manera d’augmentar i/o mantenir una bona densitat òssia és a través, sobretot, de les traccions que el múscul fa a l’os en cada moviment. I als impactes del dia a dia (dels peus amb el terra al córrer o caminar, dels braços quan fem qualsevol acció…). Cal dir que la malaltia associada a la poca densitat mineral òssia és l’osteoporosi. Aquesta repercuteix amb un elevat risc de fractura de l’os (el típic en gent d’edat avançada afecta el fèmur i les vèrtebres).

 

Què puc fer per tenir un bon estat de salut?

 

Per evitar aquests factors, o minimitzar-los, i mantenir un bon estat de salut, les recomanacions de pràctica recomanada són:

  • Activitat aeròbica suau de mínim 30’/5 dies a la setmana, o bé activitat de més alta intensitat, 20’/3 dies a la setmana. Aquesta activitat ha de incloure impactes (per la qualitat de l’os). Estaria compresa en un marge entre el 40 i el 60% de la freqüència cardíaca màxima (la traducció fàcil seria que ens permeti parlar, però poc).
  • Treball de la força muscular, seguint un programa d’adaptació. Primer, amb exercicis isomètrics de 5 segons de manteniment de la tensió. Després, utilitzant diferents materials (gomes, manovelles, màquines) que ens permetin treballar grans grups musculars (2 dies/setmana, fent 2-3 sèries de 8-12 repeticions al 60-70% d’intensitat).
  • I per últim, treballar la flexibilitat. Realitzant sessions on l’activitat principal estigui enfocada a mantenir (i guanyar si es pot) recorregut articular. Per tant, buscant posicions d’estirament muscular mantingudes en el temps (uns 30”).

Per tant, ara que s’acosta el bon temps, practiquem la medicina natural més econòmica i a l’abast de tothom. A fer esport!

També et pot interessar

Evitar la depressió, l’ansietat o la demència amb activitat física

Estiraments per fer activitat física sense riscos