L’any 2018, el Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) va llançar una campanya de difusió per donar a conèixer la logopèdia a través de les xarxes socials. Aquesta campanya duia per títol “Un logopeda fa molt més del que penses” i pretenia donar resposta a preguntes com: quina són les funcions d’un/a logopeda? A qui tracta? On buscar-lo? Quins trastorns tracta? On treballa?

Les persones logopedes són professionals coneguts popularment per ser les i els terapeutes que ensenyen a pronunciar bé les erres. És cert, però aquesta és només una de les moltes intervencions que fan les logopedes.

 

En què et pot ajudar un/a logopeda?

 

Són professionals que es dediquen a avaluar, diagnosticar i tractar els trastorns de la deglució -des dels causats pels ictus i lesions cerebrals traumàtiques, fins als que afecten la població infantil com a conseqüència de prematuritat, anomalies congènites i/o malformacions craniofacials-, el llenguatge -comprensió i expressió oral i escrita-, la parla, la veu i la fluència. Aquestes dificultats tant poden ser causades per trastorns del desenvolupament, com per trastorns adquirits.

A més d’un ampli ventall de tractaments, entre les funcions d’un logopeda hi ha l’atenció de pacients d’edats ben diverses: des de bebès acabats de néixer (logopèdia neonatal) fins a persones de 90 anys o més (logopèdia en la tercera edat). I exerceixen en àmbits d’actuació professional també ben diversos: en entitats públiques i privades, relacionades amb les àrees de Sanitat, Ensenyament i benestar Social.

 

On treballen els professionals de la logopèdia?

 

En l’àmbit sanitari pots trobar logopedes a: hospitals, serveis d’otorrinolaringologia, foniatria, rehabilitació, neurologia i neuropediatria, psiquiatria, psicologia, cirurgia maxil·lofacial i ambulatoris. En l’àmbit educatiu en trobem, per exemple, en escoles ordinàries, Instituts d’Educació Secundària, Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAP), escoles d’educació especial, Centres de Recursos Educatius (CREDA), Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i Centres de formació i docència de professionals de la logopèdia. A més, també exerceixen en consultes privades, com a la Clínica Universitària de Manresa, i fins i tot en diversos mitjans de comunicació.

 

 

 

 

 

 

 

 

A banda d’això, darrerament la logopèdia ha anat guanyant terreny en el camp de la recerca, així que també pots trobar logopedes amb perfil investigador.

Com veieu, arreglar erres és nomes la punta de l’iceberg. És o no és una disciplina amplia i sorprenent la logopèdia?

També et pot interessar

El rol del logopeda a l’UCI neonatal

Disfèmia infantil: Pautes per a la família