Com es connecta la logopèdia i l’ortodòncia?

La logopèdia abasta moltes àrees, una d’elles és la motricitat orofacial i dins d’aquesta hi ha una part dedicada al treball conjunt amb ortodoncistes.

Cal tenir en compte que cada vegada hi ha més casos d’ortodòncia, tant de nens com d’adults, als centres de logopèdia.

La logopèdia centrada en la motricitat orofacial tracta les alteracions en la musculatura orofacial (falta de to o excés de to) i les funcions orals (succió, deglució, masticació i respiració) que poden provocar diferents desequilibris. Per exemple:

  • Una respiració oral provoca alteració en l’estructura oral, fent que el paladar sigui més estret del que seria esperat, musculatura oral amb falta de to, o que la llengua es col·loqui en posició baixa i anterior i l’oclusió s’alteri.
  • Una masticació unilateral exclusiva ens dóna problemes de mossegades creuades i alteració en la musculatura oral sent la banda de treball més tonificada que la de balanceig.
  • Una deglució incorrecta pot provocar la proinclinació externa de les incisives superiors o una mossegada oberta.

Com es pot veure, molts dels problemes en l’oclusió que treballen els ortodoncistes a través dels diferents aparells venen donats per aquestes alteracions. Per aquest motiu, si només es realitza un treball ortodòntic, sense tenir en compte la musculatura i les funcions, un cop finalitzi el procés, en poc temps, les dents tornaran a tenir una posició incorrecta.

Per aquest motiu, la coordinació entre els especialistes (ortodoncistes i logopedes especialistes en motricitat orofacial) és imprescindible per realitzar un treball adaptat a les especificitats de cada pacient. Això significarà que cada cas serà únic i la manera de treballar serà diferent.

Veiem-ne alguns exemples:

  • Si l’espai intraoral del pacient és massa petit i la llengua no té espai suficient, el que començarà a treballar serà l’ortodoncista i l’aparell, ja que el primer que caldrà fer és donar aquest espai. Un cop estigui una mica avançat el tractament, la logopeda podrà iniciar el treball oportú de la musculatura i funcions, en coordinació amb l’ortodoncista.
  • Si ja s’ha iniciat el procés de bràquets, el logopeda i ortodoncista es coordinaran en un treball conjunt per poder millorar funcions i musculatura. En finalitzar l’ortodòncia, caldrà assegurar que totes les funcions es realitzen de forma correcta i així no hi haurà perill de recidiva. És a dir, que després de finalitzar el tractament, les dents tornin a tenir una posició incorrecta.

Al final del procés d’ortodòncia, des de logopèdia caldrà fer controls fins a poder afirmar que totes les funcions es realitzen de forma correcta i estan generalitzades.

També et pot interessar

Hàbits orals lesius i les seves conseqüències

Alteracions orofacials vs alteracions articulatòries