Què és el vertigen?

El vertigen es defineix com la sensació il·lusòria de moviment rotacional, ja sigui d’un mateix o de l’entorn. Tot i ser un símptoma molt incapacitant, moltes vegades no suposa un perill per a la vida de la persona.

Què el causa?

La causa més comuna de vertigen la trobem a l’oïda interna. Aquesta és la zona que conté els dos sistemes sensorials que s’hi troben: el sistema auditiu i el sistema vestibular.

Tothom està familiaritzat amb el sistema auditiu, el qual és sensible a les ones sonores, i relaciona aquest sistema amb l’oïda. No obstant això, el segon sistema que hi trobem no és tant conegut: el sistema vestibular. Aquest és sensible al moviment i als canvis de posició en relació amb l’espai i la informació que genera és interpretada com a tal.

Quan una persona té un problema al sistema auditiu, els símptomes estan relacionats amb l’audició: pèrdua de la capacitat de percebre el so (hipoacúsia) i acúfens, entre d’altres. De la mateixa manera, quan una persona té un problema al sistema vestibular, experimenta símptomes relacionats amb el moviment: vertigen, inestabilitat i mareig.

 

 

 

 

 La causa més habitual de vertigen la trobem al sistema vestibular i el nom que rep és el vertigen paroxístic posicional benigne (VPPB). Aquest nom tan llarg pot espantar en primera instància, però no tenim motius per tenir-li por. El VPPB provoca episodis recurrents de vertigen breus, normalment inferiors a un minut, provocats pel canvi de posició del cap. Té un pronòstic favorable si s’aplica el tractament correcte, anomenat procediment de reposició canalar. Aquest procediment consisteix en unes senzilles maniobres a través de les quals es mobilitza el cap seguint una seqüència específica de moviments per tal de resoldre el problema de l’oïda interna.

Malgrat tot, hem de tenir en compte que existeixen moltes altres causes de vertigen. Aquestes poden anar des de l’oïda interna fins al sistema nerviós central. Per això, un cop ben diagnosticat, podem abordar amb molta efectivitat el VPPB.

 

També et pot interessar

Com tractar el vertigen i el mareig

Hipocondria: símptomes i tractament