5 conseqüències de respirar per la boca

5 conseqüències de respirar per la boca

El sistema estomatognàtic té diferents funcions: succió, masticació, deglució, parla i també la respiració. Diversos articles de logopèdia ens diuen que la respiració nasal facilita el creixement i desenvolupament  facial de manera adequada, amb el creixement...
La importància d’una masticació adequada

La importància d’una masticació adequada

La masticació és l’acte de mossegar, triturar i mastegar l’aliment. És considerada un procés fisiològic extremadament complex que implica activitats neuromusculars que depenen de l’evolució  del complex craniofacial, del sistema nerviós central i de...
Hàbits orals lesius i les seves conseqüències

Hàbits orals lesius i les seves conseqüències

Anomenem hàbit oral lesiu a qualsevol conducta conscient, repetida freqüentment i que intervé en l’equilibri neuromuscular alterant el creixement i desenvolupament normal de l’estructura maxil·lofacial. La magnitud d’aquest desequilibri dependrà de diversos factors...