És evident que la respiració és imprescindible per poder sobreviure, però s’ha de fer de forma correcta i evitar respirar per la boca. Diversos articles de logopèdia ens diuen que la respiració nasal facilita el creixement i desenvolupament facial de manera adequada. Així com el creixement maxil·lar correcte i la postura adequada de la mandíbula. Succeeix mitjançant l’acció de la musculatura, que aporta el contacte correcte entre arcades i afavoreix la postura de llavis, llengua i galtes.

Conseqüències de respirar per la boca

  1. El nas no pot fer la funció de filtre: El nas està preparat per fer la funció de filtre i, al mateix temps, per humidificar i escalfar l’aire que respirem. Si no l’utilitzem,  fa que no ens arribi amb les condicions adequades als nostres pulmons.
  2. El paladar creix de forma incorrecta: Quan respirem per la boca, la nostra estructura oral canvia de forma. Doncs el paladar creix de forma estreta i alta, en lloc d’ample i baixa. Això, significarà que les dents no tindran espai a l’arcada superior i es posicionaran de forma incorrecta. Com a conseqüència, la mandíbula tendirà a desplaçar-se de forma anterior, donant lloc a una alteració oclusal.
  3. La musculatura vocal perd força: Si utilitzem la boca per respirar, la musculatura dels nostres llavis, de la llengua, com la que estabilitza la mandíbula, perden força. Per tant, condicionen en els moviments per a la masticació, la parla, i la deglució. Així, fent que aquestes funcions es realitzin de forma compensada, amb menys força i provocant més alteracions en la forma de l’estructura orofacial.
  4. Canvia la forma de la cara i l’estabilitat de la mandíbula: Respirar de forma oral també implica canvis en la posició del cap, fent-ne extensió i provocant descens mandibular. La llengua queda en posició baixa i, en ocasions, anterioritzada i la musculatura facial s’estira, donant lloc a cares llargues i mandíbules poc estables.
  5. Altera el son durant la nit: Durant la nit, la respiració oral implica alteració en les fases del son, fent que no es descansi de forma correcte. Fins i tot, podent patir apnea obstructiva del son (SAOS) que provoqui, per exemple, hipertensió i/o alteració del ritme cardíac. I que, a més, durant el dia es presenti somnolència diürna, cansament, dificultats per mantenir l’atenció, irritació o impulsivitat, entre d’altres.

Mesures a prendre

Per tot això, és molt important que si detectem una alteració en la respiració ens adrecem al professional adequat per fer una valoració. Per una banda, ens podem adreçar a un otorrino per descartar o confirmar una alteració en la morfologia de l’estructura orofacial. Per l’altre, ens adreçarem a un logopeda per valorar si l’alteració és funcional i causada per un hàbit respiratori incorrecte. I així, poder fer una reeducació adequada.

També et pot interessar

Respiració oral infantil: causes, conseqüències i tractament

La importància d'una masticació adequada