Què és l’onicocriptosis?

Gairebé tothom en el curs de la seva vida ha patit un problema d’onicocriptosis, és a dir, ungla clavada o unglera. Es tracta d’una afectació de l’ungla que per diversos motius tendeix a incrustar-se a la pell lateral del dit provocant un dolorós quadre inflamatori del mateix teixit adjacent a l’ungla, que la majoria de vegades acaba provocant una infecció.

Quines en son les causes?

Les causes podem buscar-les en factors genètics, com pot ser la forma de l’ungla o l’amplada de la matriu unguial, però també en molts altres motius externs com els repetitius micro-traumatismes produïts en aquesta part superior del dit (generalment el dit gros del peu) que, per la seva insistència, poden arribar a desencadenar canvis en la unitat unguial. El calçat que fem servir també pot propiciar el desenvolupament d’aquesta alteració. Pensem que la utilització d’unes sabates massa estretes pot esdevenir un important factor de risc, però també ho és l’ús abusiu, sobretot per part dels adolescents, de calçat esportiu que afavoreix l’estovament de la pell dels dits degut a l’excés d’humitat al peu.

Però d’entre tots aquests factors que hem exposat, podríem assegurar que la principal causa d’aquesta patologia és deu al mal tallat unguial, o sigui, al fet de tallar-se les ungles massa curtes deixant els marges irregulars.

Per això, per intentar minimitzar el risc, hem de procurar que el tallat de l’ungla sigui sempre recte, tot deixant la lamina que sobresurti per sobre del dit (fent voladís ) de manera que el recorregut estigui sempre guiat i l’ungla no hagi de fer esforços per avançar.

Estadis de severitat

Com tota afecció, l’onicocriptosis consta d’uns estadis concrets de severitat que hem de tenir ben presents. Un primer estadi es caracteritza pel dolor i la inflamació al voltant de l’ungla. Més endavant, sol aparèixer la infecció acompanyada d’un purulent abscés i finalment comença a visualitzar-se el temut granuloma, que consisteix en l’engruiximent del teixit tou del voltant de l’ungla, el qual en haver estat sotmès als repetitius clavaments, esdevé en una inflamació crònica.

Tractament

El tractament podològic variarà en funció de la severitat de la lesió, però en termes generals consistirà en extreure l’espícula causant del problema afegint-hi pautes antisèptiques i antimicrobianes per tal de fer remetre la infecció. En casos més avançats on la inflamació és irreversible, i en funció de la gravetat, s’haurà de dur a terme una petita cirurgia, amb l’objectiu d’intervenir la matriu unguial i d’aquesta manera intentar afavorir el creixement adequat de l’ungla, eliminant la part del teixit tou sobrant.

Davant dels primers símptomes de dolor és aconsellable no deixar passar els dies, ja que el fet de posposar el tractament implicarà que l’ungla, com una eina de tall, es vagi clavant de forma repetida i en més profunditat, de manera que el pronòstic d’aquesta patologia unguial pot veure’s alterat.

També et pot interessar

Què pot fer un podòleg?

Operar els galindons amb cirurgia