Tot sovint, a la consulta ens trobem un pacient que ens demana: Els podòlegs podeu operar? Tu també pots fer plantilles? Per què necessito fer una exploració biomecànica? Es fa evident, doncs, que dins la nostra societat encara hi ha un considerable nombre de persones que no tenen clar què poden esperar d’un servei complet de podologia. És per això que en aquest consell especificarem què pot fer un podòleg per a cadascú de nosaltres.

 

Quina és la definició de podòleg?

 

D’acord amb el que l’autoritat especifica al Real Decret 414/1996 de l’1 de març: “El Podòleg és el facultatiu especialista que diagnostica i tracta les diferents afeccions, deformacions i malalties dels peus, a través de tractaments pal·liatius, ortopèdics, físics, farmacològics i quirúrgics, propis de la seva especialitat”. A més, “el podòleg està facultat per dirigir i operar instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic com els aparells de Rx, ecografies i de prescripció, seguiment com les Ressonàncies Magnètiques, Gammagrafies òssies, analítiques, biòpsies i electromiografies que corresponguin”, d’acord amb el Reial decret 1132/1990 del Ministeri de Sanitat.

Entre les coses que pot fer un podòleg també hi ha els tractaments farmacològics. “S’habilita legalment al Podòleg, juntament amb Metges i Odontòlegs com a únics professionals sanitaris per a la realització i prescripció farmacològica, en els seus àmbits d’actuació professional” (Ley del medicamento de 30 de diciembre de 009: proposición de ley de modificación de la ley 29/2006 de 26 de julio).

 

Objectius del servei de Podologia

 

L’objectiu principal d’un servei de podologia és prevenir i curar patologies que se centralitzen al peu o patologies en les quals la seva causa té una relació directa amb els peus. Per entendre’ns: les durícies que poden sortir als dits o a la planta del peu són patologies que s’originen o centralitzen al peu; en canvi, un mal de genoll pot ser degut a un problema biomecànic relacionat amb el tipus de peu, el moviment d’aquest en caminar o el tipus de calçat que s’utilitza.

Per poder assolir aquests objectius de manera eficaç és necessari que el professional faci una exploració clínica basada en preguntes (anamnesi), una inspecció acurada tan visual com palpatòria del peu i, segons el motiu de consulta i el tractament que precisi per resoldre’l, una exploració biomecànica completa. En alguna ocasió també serà necessari que el podòleg recepti un medicament específic, com pot ser un antibiòtic, una fórmula magistral per controlar l’excés de suor o un tractament pels fongs unguials o dèrmics.

 

Tractaments podològics

 

Donat que el podòleg pot disposar d’un ampli ventall de tractaments, sempre especificarà de manera detallada i entenedora les opcions de tractament i els riscos generals i específics de tota intervenció perquè com a pacient pugui decidir. Una atenció completa també pot implicar rebre recomanacions respecte als hàbits d’higiene i hidratació dels peus, o referents al calçat que més utilitza. En alguna ocasió, el podòleg pot derivar-lo a un altre professional, com pot ser un Fisioterapeuta o un Vascular, per contrastar el diagnòstic o per demanar proves complementàries necessàries. Com a norma general, podrà veure que el professional serà receptiu a les seves preguntes, dubtes o suggeriments, sempre mantenint el respecte mutu.

Per tot el que hem dit, recordi que el seu Podòleg o Podòloga de confiança disposen dels coneixements, habilitats i motivació necessaris per donar-li el tractament que necessita. Com el que ofereix el Servei de Podologia de la Clínica Universitària de Manresa.

També et pot interessar

Exploració biomecànica i podològica per evitar lesions

Què és un ull de poll? Prevenció i tractament