Què és l’Esclerosi Múltiple?

L’Esclerosi Múltiple és una malaltia crònica desmielinitzant que afecta el sistema nerviós central, originant retards i interrupcions en la comunicació nerviosa i, de vegades, danys en la fibra nerviosa. Per això, les dificultats de parla que presenta la persona afectada depenen dels llocs que pateixen aquesta desmielinització.

 

 

Els trets clínics més significatius que s’han associat a aquest trastorn es troben relacionats amb la fonació, l’articulació i la prosòdia. Les limitacions fonatòries es caracteritzen per una veu dèbil i ronca, dificultats per controlar la intensitat i canvis sobtats en la força de la musculatura laríngia.

Pel que fa als dèficits articulatoris, es pot produir una imprecisió consonàntica, hipernassalitat, pauses més freqüents i intervals perllongats. Sobre els problemes prosòdics, la taxa de parla és lenta, pot existir una prolongació de síl·labes i una reducció dels contrastos prosòdics, el que produeix una parla monòtona.

 

Consells per millorar la comunicació

 

Aquests són alguns consells per millorar la comunicació amb una persona propera afectada d’Esclerosi Múltiple:

  • Evitar les distraccions: A l’hora de parlar cal reduir al màxim possible les distraccions de l’entorn, especialment els sorolls. Cal prestar atenció a la persona, evitant fer vàries coses alhora i establint contacte visual amb la cara de l’afectat durant la conversa per tal de poder obtenir informació gestual que pugui ajudar-lo a reparar els malentesos.
  • Honestedad: És recomanable ser honest i, quan no es comprengui què està dient, fer-li saber per tal que pugui solucionar-ho i seguir amb la conversa.
  • Contextualitzar la conversa: Preguntar prèviament el tema del qual s’està parlant ajuda a completar la informació que no pot comprendre’s per dificultats d’intel·ligibilitat.
  • Escoltar activament i amb interès: Escoltar de forma activa i manifestar interès en comprendre el què s’explica, fent gestos d’afirmació, negació, etc. a mesura que es desenvolupa la conversa també pot facilitar la comunicació.
  • Repetir la part del missatge que no s’entén: Un aspecte que pot ajudar a que la comunicació sigui més eficaç és repetir la part del missatge que no s’ha comprès, d’aquesta manera l’afectat no haurà de repetir tot el missatge.
  • Paciència: És recomanable donar més temps a la persona per expressar-se i ser pacient: no anticipar el que es creu que l’afectat vol dir ni parlar per ell, ni perllongar en excés aquest temps, podent-lo guiar cap allò que desitja dir.

 

Teràpia de logopèdia davant l’Esclerosi Múltiple

 

L’inici de l’Esclerosis Múltiple sol tenir lloc en joves adults. Aquesta realitat, unida a la cronicitat pròpia de la malaltia, fa que les persones afectades hagin de fer front a diverses dificultats, entre elles les comunicatives, des d’edats primerenques. Mitjançant la teràpia de logopèdia es busca prevenir les seqüeles que pot provocar l’evolució de l’Esclerosi Múltiple, millorar i compensar les funcions que es troben deteriorades, així com potenciar al màxim aquelles funcions que encara estan preservades, millorant així la qualitat de vida de les persones afectades.

També et pot interessar

Consells per millorar la comunicació amb persones amb disàrtria

Disfèmia infantil: Pautes per a la família