google-site-verification=tDLW85k1PtgsWiXxGFzhs04pjeNVRKnX_-hOvXnzHmg
Dislèxia: Com es pot detectar?

Dislèxia: Com es pot detectar?

La dislèxia és un trastorn específic de l’aprenentatge que afecta les habilitats implicades en la lectura fluida i precisa de paraules, la comprensió lectora, l’expressió escrita i l’ortografia, tot i haver tingut les oportunitats escolars per al seu aprenentatge....