El sistema estomatognàtic té diferents funcions: succió, masticació, deglució, parla i també la respiració.

Diversos articles de logopèdia ens diuen que la respiració nasal facilita el creixement i desenvolupament  facial de manera adequada, amb el creixement maxil·lar correcte i la postura adequada de la mandíbula, mitjançant l’acció de la musculatura, que aporta el contacte correcte entre arcades i afavoreix la postura de llavis, llengua i galtes.

 

Què passa si respirem per la boca

 

És evident que la respiració és imprescindible, com altres funcions, per poder sobreviure, però s’ha de fer de forma correcta, evitant respirar per la boca.

  1. El nas està preparat per fer la funció de filtre i, al mateix temps, per humidificar i escalfar l’aire que respirem. Si no l’utilitzem,  fa que no ens arribi amb les condicions adequades als nostres pulmons.
  2. Quan respirem per la boca, la nostra estructura oral canvia de forma, ja que el paladar creix de forma estreta i alta, en lloc d’ample i baixa. Això significarà que les dents no tindran espai a l’arcada superior i es posicionaran de forma incorrecta i la mandíbula tendirà a desplaçar-se de forma anterior, donant lloc a una alteració oclusal.
  3. Si utilitzem la boca per respirar, la musculatura dels nostres llavis, de la llengua, com la que estabilitza la mandíbula, perden força i ens condicionen en els moviments per a la masticació, la parla, i la deglució, fent que aquestes funcions es realitzin de forma compensada, amb menys força i provocant més alteracions en la forma de l’estructura orofacial.
  4. Respirar de forma oral també implica canvis en la posició del cap, fent-ne extensió i provocant descens mandibular. La llengua queda en posició baixa i, en ocasions, anterioritzada i la musculatura facial s’estira, donant lloc a cares llargues i mandíbules poc estables.
  5. Durant la nit, la respiració oral implica alteració en les fases del son, fent que no es descansi de forma correcte, podent patir  apnea obstructiva del son (SAOS) que provoqui, per exemple, hipertensió i/o alteració del ritme cardíac i que durant el dia es presenti somnolència diürna, cansament, dificultats per mantenir l’atenció, irritació o impulsivitat, entre d’altres.

Per tot això és molt important que si detectem una alteració en la respiració ens adrecem al professional adequat per fer una valoració. Ens podem adreçar a un otorrino per descartar o confirmar una alteració en la morfologia de l’estructura orofacial i a un logopeda per valorar si l’alteració és funcional i causada per un hàbit respiratori incorrecte i així poder fer una reeducació adequada.