Instal·lacions

La Clínica Universitària compta amb un edifici de 3.500m2. El centre acull tant la seva activitat assistencial com la docent, amb espais especialment pensats per a la simulació clínica.

 La CU+ està equipada amb la tecnologia més avançada al servei de la salut.

La CU+ disposa de:

 

7 consultes per a l’atenció en logopèdia

3 consultes de fisioteràpia i sala de treball actiu

3 consultes de quiropodologia

Sala d’exploració podològica

Sala d’exploració biomecànica i tallers

Bloc quirúrgic per a cirurgia ambulatòria

Sala de reanimació

La Clínica Universitària també és la seu del CISARC, el Centre d’Innovació en Simulació, que compta amb 8 unitats de simulació completes que poden funcionar simultàniament. Cada una d’aquestes unitats està formada per un escenari simulat, una zona d’observació directa i per debrifing i una zona de control. En total es poden recrear més de 50 escenaris diferents.

Espais docents-pràctics:

 

Aules pràctiques d’infermeria

Aules pràctiques de podologia

Sala de guixos

Laboratori de la veu