• image
  • image
  • image
  • image
  • image

La Unitat de Salut i Esport posa al teu abast un equip multidisciplinari per prevenir i tractar qualsevol alteració musculoesquelètica.

Unitat de Salut Integral del Professional

USIP Àrea prevenció i promoció de la salut

1. Àrea d'intervenció assistencial

2. Àrea de prevenció i promoció de la salut

3. Àrea formativa

2. Àrea prevenció i promoció de la salut


L'àrea de prevenció i promoció de la salut té com a objectiu específic oferir eines efectives i pràctiques, per augmentar el benestar psíquic i físic dels professionals tant de forma individual com grupal, al mateix temps que facilita recursos per a la prevenció del burnout.


La USIP ofereix un canvi de model pedagògic sobre les formacions, creant tallers vivencials mitjançant simulacres i dinàmiques grupals, acompanyades de
reflexions col·lectives que milloren la integració de l'aprenentatge.


El Programa de benestar i salut és l'eix sobre el qual es desenvolupen les diferents àrees formatives. Permeten un model flexible que pot perfilar-se i adaptar-se a les necessitats de cada àmbit, institució o col·lectiu.

 

Es basa en 4 tallers o píndoles independents amb un objectiu comú: la prevenció i la promoció de la salut. S'adreça a professionals de les emergències, oferint eines i estratègies específiques per millorar la qualitat de vida, la salut i el benestar.

 


 

Taller 1


Plantem cara a l'estrès: gestió de les emocions i prevenció de l'estrès


Ofereix una visió teòrica i eines per explorar com experimentem l'estrès, es estratègies d'afrontament, i com potenciar-les.

Objectius
- Entendre els mecanismes biològics de l'estrès, d'on ve i per què?
- Entendre els processos de reacció en situacions d'estrès i el seu impacte
- Conèixer les emocions en situacions d'estrès i post-estrès.
- Conèixer l'impacte de l'estrès en la salut i en la qualitat de vida
- Aprendre mecanismes de gestió emocional i potenciar-los

Continguts
- Bases biològiques de l'estrès
- L'estrès i les emocions en els professionals assistencials
- Reaccions i impacte psicològic davant de l'estrès
- Eines per conèixer les emocions
- Dinàmiques per fer front a l'estrès.

Metodologia
Bases teòriques sobre la fisiologia de l'estrès i exercicis individuals i col·lectius, a través d'un espai interactiu i de debat amb posada en comú de les situacions presentades.

Durada: 8h

 


 

Taller 2


Viure plenament , atenció plena: tècniques de relaxació i Mindfulness


La societat actual comporta una sobrecàrrega d'estímuls estressants que poden conduir a una sèrie de problemes que sovint es relacionen amb: ansietat,
insomni, estrès, depressió, problemes sexuals o digestius.

L'aprenentatge de tècniques de relaxació pretén afavorir un estil de vida positiu basat en la prevenció, el foment d'hàbits de vida saludables i en la millora de les capacitats personals.

El Mindfulnesso atenció plena és una tècnica d'entrenament de la ment, validada per la neurociència, que permet reduir l'estrès i desenvolupar l'atenció i el
control de les emocions.

Objectius
- Millorar l'autoconeixement i l'aprenentatge d'estratègies d'afrontament
- Convertir l'entrenament en una pràctica habitual com a model preventiu
- Construcció d'hàbits beneficiosos
- Aprendre a viure amb més consciència del moment present
- Potenciar l'habilitat cognitiva de l'atenció i la concentració
- Facilitar l'afrontament de situacions complexes

Continguts
- La respiració i la seva importància
- La postura i la relaxació muscular
- Imaginació per relaxar-nos
- Mindfulness

Metodologia
Aprenentatge a través del coneixement teòric i pràctic, centrant-nos en la part experiencial per poder integrar bé les diferents estratègies de control de l'estrès. Aprendre a aplicar les estratègies a la vida diària.

Durada:8h

 


 

Taller 3


Comunicació i intel·ligència emocional

És important que els professionals que treballen amb persones comptin amb habilitats socials i assistencials que els permetin prestar una atenció adequada.
L'empatia, l'assertivitat, la capacitat d'escolta o la comunicació efectiva formen part del repertori d'habilitats socials. Els processos de comunicació poden determinar les relacions amb companys de feina o persones que reben els nostres serveis, interferint en el clima laboral o en la qualitat assistencial. A més, aquestes habilitats poden tenir una implicació en la satisfacció personal millorant la nostra capacitat de gestió de conflictes.

Objectius
- Conèixer els diferents elements que intervenen en el procés de comunicació
- Identificar les barreres que interfereixen en una bona comunicació
- Millorar la capacitat per establir processos de comunicació efectiva
- Millorar les habilitats socials

Continguts
- Procés de comunicació
- Relacions personals i comunicació
- Comunicació efectiva, el camí cap a l'èxit
- Comunicació en situacions especials

Metodologia
Aprenentatge a través del coneixement teòric i pràctic, centrant-nos en la part experiencial per poder integrar bé les diferents estratègies que millorin els processos de comunicació. Aprendre a aplicar les estratègies comunicatives per tal de millorar les nostres habilitats socials. S'inclou una pràctica intensiva i utilització de materials dinàmics que faciliten la integració dels continguts exposats

Durada:8h

 


 

Taller 4


Gaudeix cuidant -te


El benestar emocional i la cura del cos són elements d'especial importància a l'hora de fer front a situacions laborals estressants i amb impacte emocional. Gaudir d'hàbits de vida saludable esdevé un element protector i facilita una millor recuperació després de situacions de desgast emocional. Promoure aquest estil de vida basat en la prevenció i la promoció de la salut és primordial en aquelles professions on trobem elements com la rotació de torns, ritmes de treball amb càrregues intenses i irregulars i amb factors d'impacte emocional. S'ofereix el coneixement d'uns models de vida saludable basats en la promoció de la salut, abordant les característiques especifiques dels col·lectius implicats i analitzant les dificultats que apareixen a l'hora de posar en pràctica aquests recursos.

Objectius
- Conceptes dels hàbits saludables
- Entendre les pròpies limitacions a l'hora d'implementar hàbits positius per a la salut
- Consciència dels propis hàbits i estratègies
- Contrarestar les creences que ens adhereixen a hàbits perjudicials

Continguts
- Hàbits saludables
- Creences que ens limiten
- Mecanismes de compensació: exercicis i autogestió d'hàbits i taula de hàbits saludables

Metodologia
Taller principalment pràctic en que s'exposa i es dóna informació sobre els hàbits saludables i tècniques per adaptar-los de manera eficaç al nostre dia a dia. Treball personal i espai participatiu per treballar sobre la implementació dels hàbits saludables de manera efectiva i realista.

Durada:8h

 


 

Monogràfics de curta durada


Desafiant el Burnout
El desgast psicosocial en el professional sanitari/d'emergències.


Facilitar eines de treball personal per tenir recursos propis per fer front a les situacions d'estrès permanent i evitar situacions d'elevat desgast i de burnout. Formació bàsica que consta de 4h pràctiques.

A qui va adreçat?
És una formació adaptada específicament a tot el personal sanitari o de l'àmbit de les emergències.

Objectius
Donar recursos personals pràctics de gestió emocional per fer front al desgast que suposa realitzar aquesta feina amb eficàcia amb totes les demandes que suposa: pressió per la responsabilitat de la feina, fer front a la gestió de les persones, gestionar situacions incertes amb resultats incerts.

Contingut
- Dinàmica del burnout
- Factors de risc
- Factors de protecció
- Models de prevenció
- Estratègies d'autocura

Durada: 4h

 

 

El debriefing en equips d'emergències
Una resposta efectiva postimpacte.


A qui va adreçat?
Equips de treball que hagin de donar resposta a situacions d'emergència.

Objectiu
Dotar d'eines per tal d'estructurar espais de comunicació que facilitin l'afrontament de les situacions viscudes pels equips d'emergència.

Continguts
- Debriefing i grup de treball
- Estructura del debriefing
- Fases del debriefing
- Pràctica i simulació

Durada:4h

 

 

Bullying, l'enemic silenciós


A qui va adreçat?
Pares i professors

Objectiu
Oferir eines per identificar i gestionar situacions d'assetjament a l'escola. En la formació es tracten aspectes característics de l'assetjament en les diferents etapes escolars, els perfils d'assetjador i víctima, les conseqüències del bullying així com els recursos actuals per afrontar aquest procés. També es dóna importància a les noves modalitats d'assetjament a través de les xarxes socials. A més, es tracten els models internacionals de prevenció de l'assetjament que han mostrat alta efectivitat. També dels actuals protocols i programes que trobem a Catalunya.

Continguts
- La dinàmica de l?assetjament
- Perfils de víctima i assetjador
- Conseqüències de l?assetjament
- Nous models d?assetjament vinculats a les noves tecnologies
- Plans de prevenció i estratègies d?afrontament

Durada: 2-3 hores

 

 

DEMANA HORAHorari d’atenció de dilluns a divendres, de 9 a 20 h

Av. Universitària, 8-10 08242 Manresa

93 875 73 10
LOCALITZACIÓ