• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Apunta't als grups d'activitat física a la CU+, la teva salut ho agrairà

Unitat de Salut Integral del Professional

USIP Àrea d'intervenció assistencial

1. Àrea d'intervenció assistencial

2. Àrea de prevenció i promoció de la salut

3. Àrea formativa

1. Àrea d'intervenció assistencial

La USIP ofereix una assistència integral, especialitzada i confidencial per abordar aspectes del benestar psíquic i físic. Treballem amb un model psicològic que posa especial èmfasi a les necessitats personals i a l'aprenentatge de noves habilitats per millorar els recursos d'afrontament. L'àrea assistencial compta amb un equip multidisciplinar amb professionals de la psicologia, la psiquiatria, la fisioteràpia i la nutrició que treballen de forma coordinada per oferir un abordatge integral en diferents aspectes de la salut.

Els programes assistencials de la USIP es basen en un model ambulatori que combina:

- Visites d'avaluació i/o assessorament i/o intervenció.
- Sessions individuals de tractament.
- Sessions de tractament en grups reduïts.
- Sessions d'intervenció en equips de treball.

 

 

1.1 Intervencions i suport individual

Es tracta d'intervencions especialitzades i dirigides específicament als col·lectius amb els quals treballa la USIP. L'objectiu de les sessions individuals és donar una resposta ràpida i efectiva a les dificultats psicològiques i emocionals que puguin interferir en el benestar de la persona i intervenir en les fases inicials d'un problema, sense demorar l'assistència, oferir majors possibilitats d'èxit i menors conseqüències a llarg termini.

Les intervencions individuals es dirigeixen a l'abordatge de:

- Trastorns d'ansietat
- Trastorns de l'estat d'ànim
- Hàbits de vida (alteracions del son i alimentàries)
- Addiccions

A més, es realitza acompanyament i suport en situacions que comportin un alt impacte emocional, com processos de dol, situacions de crisi o esdeveniments vitals estressants.

 

 

1.2 Intervencions grupals

Permeten treballar l'autoconeixement i la millora de les relacions interpersonals, a més d'afrontar de forma col·laborativa les dificultats que es plantegen per part del terapeuta. Les sessions tenen una durada de 60 minuts i s'estructuren en grups de 3 a 8 persones.

En quines àrees treballem?

- Trastorns d'ansietat
- Trastorns de l'estat d'ànim
- Addiccions

Les intervencions realitzades a l'àrea assistencial poden combinar sessions grupals i individuals per tal d'oferir un abordatge més efectiu.

 

 

1.3 Intervencions específiques en equips de treball

A part de les necessitats individuals, els professionals relacionats amb les emergències requereixen una bona capacitat de relació i cohesió. Aquestes habilitats determinen el bon funcionament dels equips de treball i són elements clau en el clima laboral.

Com treballem?

Després d'analitzar la demanda i identificar les dificultats del grup es realitza un pla de treball específic per introduir elements de modificació i garantir un desenvolupament grupal positiu. Mitjançant dinàmiques grupals, s'aconsegueix transformar de manera positiva els conflictes, millorar les relacions, redefinir els objectius d'equip i clarificar rols.

Després de la intervenció grupal, hi ha una reconducció de les dinàmiques negatives que vénen donades per una comunicació errònia, una mala gestió del poder, l'excés de crítica, els rumors o la manca de reconeixement. Abordar profundament aquests aspectes és clau per fomentar la cohesió i les dinàmiques positives.

 

DEMANA HORAHorari d’atenció de dilluns a divendres, de 9 a 20 h

Av. Universitària, 8-10 08242 Manresa

93 875 73 10
LOCALITZACIÓ