• image
  • image
  • image
  • image
  • image

La CU+ disposa d'àrea quirúrgica equipada per abordar qualsevol procediment quirúrgic podològic.

Atenció a persones laringectomitzades

Atenció a persones laringectomitzades i afectades per processos oncològics de cap i coll

El servei de logopèdia de la CU+ compta amb una unitat especialitzada en el tractament de les persones laringectomitzades o que han patit una extirpació parcial o total de les cordes vocals, de la llengua, del maxil·lar, etc. a causa de processos oncològics de cap i coll.

Aquesta unitat realitza la reeducació i l'aprenentatge de la nova veu esofàgica mitjançat un procés combinat de treball individual amb el logopeda, complementat amb treball grupal per afavorir la comunicació entre iguals.

Un enfocament multidisciplinari inclou el tractament de logopèdia amb atenció psicològica a l’afectat i a la família, assessorament nutricional, assessorament sobre les ajudes tècniques disponibles i tractament de les alteracions músculesquelètiques associades amb fisioteràpia.

 

 

 

DEMANA HORAHorari d’atenció de dilluns a divendres, de 9 a 20 h

Av. Universitària, 8-10 08242 Manresa

93 875 73 10
LOCALITZACIÓ