Equip humà

La Clínica Universitària compta amb un equip multidisciplinari altament qualificat format per podòlegs, logopedes, fisioterapeutes, psicòlegs, nutricionistes, infermers i metges.

Direcció

Teresa Solé

Diplomada en Fisioteràpia. Màster en Administració y Direcció d’Empreses per la UVic-UCC. Directora de la Clínica Universitària.

Administració

Pilar Garcia

Administrativa de la CU+.

Rubén García

Administratiu de la CU+.

Equip tècnic

Fran Pérez

Tècnic de Simulació

Kelly Ospina

Tècnica i auxiliar de la CU+

Berta Sánchez

Tècnica i auxiliar de la CU+

Podologia

Xavier Ruiz - Coordinador
Diplomat en Podologia. Màster oficial en cirurgia podològica. Membre d’AEMIS (Associació Espanyola de Cirurgia de Mínima Incisió). Coordinador del Servei de Podologia de la CU+. Professor de Podologia Pediàtrica i Ortopodologia II a UManresa-FUB.
Yvonne Alonso
Graduada en podologia. Formació en patomecànica del peu. Podòloga en exercici lliure.
Carles Arnau
Graduat en podologia. Actualització en biomecànica esportiva avançada. Formació en abordatge interdisciplinari de l’extremitat inferior: visió global des de l’activitat física i l’osteopatia. Formació en el mètode Podoactiva. Podòleg de Podoactiva en centres especialitzats de Barcelona, Martorell i Lleida.
Bernat Cabestany
Diplomat en Podologia. Postgrau de Cirurgia de Mínima Incisió. Màster oficial en Cirurgia de Mínima Incisió. Instructor de l’AAFAS (American Ambulatory Foot and Ankel Surgery). Membre d’AEMIS (Associació Espanyola de Cirurgia de Mínima Incisió). Professor de Cirurgia Podològica de Mínima Incisió i de Radiodiagnòstic d’UManresa-FUB.
Lluís Castillo
Diplomat en Podologia. Postgrau de Cirurgia de Mínima Incisió. Màster oficial en Cirurgia Podològica. President d’AEMIS (Associació Espanyola de Cirurgia de Mínima Incisió). Assistant professor de l’AAFAS (American Ambulatory Foot and Ankel Surgery). Professor de Cirurgia Podològica de Mínima Incisió d’UManresa-FUB.
Josep Delgado
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Metge especialista en Anestèsia i Reanimació. Cap clínic del Servei d’Anestesiologia i Reanimació d’Althaia. Coordinador del Màster d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.
Carles Escalona
Diplomat en Fisioteràpia. Diplomat en Podologia. Llicenciat en Educació Física. Doctor en Atenció Primària. Ajudant de Doctor a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC. Professor de Patologia podològica i tractaments ortopodològics, físics i farmacològics.
Lorena Gaona

Graduada en Podologia. Formació en reconstrucció unguial i ortonixia. Podòloga en exercici lliure.

Dúnia Ibarra
Graduada en Podologia. Màster en Tractament i Diagnòstic del Peu Diabètic. Màster en Dermatologia Podològica. Podòloga a la Unitat de Peu Diabètic de HSJD Martorell.
Goretti Miralles
Diplomada en podologia. Diplomada en infermeria. Postgrau en cures i principis quirúrgics en podologia. Postgrau de patomecànica del peu i els seus tractaments ortopodològics. Especialització en peu diabètic i reumàtic. Especialització en diagnòstic micològic i en infiltracions intraarticulars i intralesionals en patologia del peu.
Josep Oller

Diplomat en Podologia. Postgrau en patomecànica del peu i els seus tractaments ortopodològics (Universitat de Barcelona). Podòleg en exercici lliure.

Cristina Pina
Diplomada en Podologia. Postgrau en patomecànica del peu i els seus tractaments ortopodològics. Postgrau en posturologia.
Lluís Miquel Riu

Diplomat en Podologia. Postgrau en Cirurgia de Mínima Incisió. Postgrau en Cirurgia Podològica. Màster oficial en estudi i tractament del dolor. Professor de cirurgia podològica I i II a UManresa-FUB.

Logopèdia

Ester Rodriguez - Coordinadora
Diplomada en Logopèdia. Diplomada en Treball Social. Mestra d’audició i llenguatge. Màster en Motricitat Orofacial. Màster Universitari en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Formació diversa de curta durada en diferents temes relacionats amb la Motricitat Orofacial i les seves àrees. Coordinadora del Servei de Logopèdia CU+. Coordinadora del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-IEPAP), coordinadorai  tutora de pràctiques i docent del mateix. Col·laboradora docent  i tutora dels Estudis de Logopèdia de UVic-UCC/UOC, en les assignatures de Disfuncions Orofacials, Intervenció en Disfuncions Orofacials, Pràcticum i TFG. Formadora de cursos de curta durada a CLC i  CLCV relacionats amb la Motricitat Orofacial.
Núria Carmona Lalueza

Diplomada en Logopèdia, Diplomada en Magisteri d’Audició i Llenguatge, Postgrau d’especialització universitària en Intervenció Logopèdica dels trastorns de la veu, Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge. Cursos Nivell I i Nivell II d’Estill Voice Training (Voice Craft). Assistència a cursos i jornades de formació continuada sobre veu, manipulacions laríngies, trastorns de la fluència i alteracions oncològiques de cap i coll. Congressos CLC i ALE. Logopeda de la Clínica Universitària CU+ des del 2007. Docent del Grau de Logopèdia (UVic-UCC/UOC) en les assignatures de Trastorns de la Veu i Intervenció en les Disfluències. Tutora i col·laboradora en la formació pràctica dels alumnes del Grau de Logopèdia i del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-EPAP). Tutora i revisora de Treballs de Final de Grau (TFG) del Grau de Logopèdia de la UVic-UCC. Docent en formacions sobre veu a diferents entitats i participació com a ponent en el seminari de Física Acústica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Ainhoa Escot
Graduada en Logopèdia
Màster en Neurologopèdia a l’Escola de Patologia i Llenguatge, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Assistència a jornades de la comunicació i la deglució
Cristina Fernández-Getino Sallés
Diplomada en Logopèdia, Màster en Neurologopèdia i Màster Universitari en Nutrició i Salut – Especialitat Nutrició Clínica. Assistència a diversos cursos i jornades de formació contínua i varis congressos del CLC, l’AELFA i de la ESSD. Logopeda al Servei de Logopèdia Ambulatòria i al Servei Privat de la Clínica Universitària CU+ des del 2009, també prestant serveis externs de la CU+ a diferents institucions com ara hospitals i centres geriàtrics i de tercera edat. Docent col·laboradora del Grau en Logopèdia (UVic-UCC/UOC), del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-IEPAP), tutora i revisora ​​de TFG en Logopèdia (UManresa-FUB i UVic-UCC/UOC), tutora i col·laboradora en la formació pràctica d’alumnes dels estudis de logopèdia. Ponent en formacions sobre disfàgia, així com sobre atenció logopèdica en dany cerebral adquirit i malalties neurodegeneratives.
Judit Garreta Argerich
Graduada en Logopèdia. Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: primera infància i família. Curs d’Introducció a la Neurorehabilitació (Institut Guttmann). Curs d’intervenció logopèdica actualitzada en rotacisme (Scire Formación).  Assistència a cursos i jornades de formació de curta durada sobre trastorns de fluència, motricitat orofacial i trastorns de la parla.
Dra. Homs
Alexandra Lussaud Guerrero
Graduada en Logopèdia. Postgrau d’especialització universitària en Intervenció Logopèdica dels trastorns de la veu. Curs d’intervenció logopèdica en els trastorns fonològics (Infosal). Assistència a cursos i jornades de formació de curta durada sobre veu, manipulacions laríngies, trastorns de la fluència, motricitat orofacial i trastorns de la parla.
Roser Pedrals
Diplomada en Logopèdia, Màster Oficial en Tractament de la Informació i la Comunicació Multilingüe (UAB) i Màster Oficial en Llengües Aplicades (ensenyament-aprenentatge de llengües en entorns multilingües) cursat a la UdL. Assistència a cursos sobre intervenció logopèdica en pacients provinents d’entorns bilingües i multilingües i en Trastorns de la Parla i el Llenguatge (AELFA, UOC i Universitat de Sheffield). Curs de formació sobre assessoria en  Lactància Materna impartit per FEDALMA i curs sobre Abordatge Logopèdic en Neonatologia i primera infància del CLM. Curs interdisciplinar sobre la  Seguretat Alimentària  i el Diagnòstic i Tractament de la Disfagia Orofaringia (UPC). Cursos Nivell I i Nivell II d’Estill Voice Training (Voice Craft). Col•laboradora docent dels estudis de Logopèdia de la (FUB-UManresa) a l’assignatura Diversitat i Multilingüisme durant els cursos 2014-2017. Col•laboradora en la formació pràctica dels alumnes del Grau en Logopèdia i del Màster en Motricitat Orofacial (UManresa-EPAP). Tutora i revisora de Treballs de Final de Grau (TFG) del grau de logopèdia de la UVic-UCC.
Gemma Solà

Diplomada en Logopèdia. Postgraduada en Intervenció Logopèdica en els Trastorns de la Veu. Professora certificada del mètode Estill Voice Training (EMT, 2010). Col·laboradora docent al màster universitari en Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (UOC), al màster Universitario en Intervención Logopédica Especializada mención Voz (UCV) i al DEU en Intervenció logopèdica en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu (URL). Autora del capítol La fisiologia vocal al servicio de la reeducación logopedica. Claves para la logopedia en el siglo XXI (Uned, 2016) i co-autora del capítol Abordaje interdisciplinar en la cirugía de las cuerdas vocales dins el llibre Intervención logopédica en trastornos de la Voz (coord. Bustos, I.) (Paidotribo, 2013). Logopeda especialista en veu dins l’equip ConsultaVeu (2010-2020).

Fisioteràpia

Olga Borao - Coordinadora
Diplomada en Fisioteràpia. Doctora en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (UdL). Màster Universitari en Esport Sostenible i Benestar (UdL). Coordinadora de pràctiques tutelades dels estudiants del grau de Fisioteràpia i professora titular de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya).
Jennifer Baeza
Diplomada en Fisioteràpia. Màster oficial en Activitat Física i Salut (UB).
Carmen Bertrand

Graduada en Fisioteràpia. Graduada en Infermeria. Màster en Intervencions Infermeres al Malalt Crític (UB).  

Rémi Gontié
Graduat en Fisioteràpia. Màster oficial de Fisioteràpia del Tòrax (especialitat fisioteràpia cardiorespiratòria). Coordinador d’Intercanvis dels estudis de fisioteràpia de la UManresa. Professor de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)
Albert Morales
Graduat en Fisioteràpia. Professor col·laborador en el Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Membre de la Comissió de Fisioteràpia Vestibular i de la Comissió de Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
Jordi Padrós Augé
Graduat en fisioteràpia. Màster en Investigació Clínica Aplicada a Ciències de la Salut. Especialista en el tractament del dolor orofacial i els trastorns temporomandibulars. Professor col·laborador en el Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Professor col·laborador en el Grau en Logopèdia de la Universitat de Manresa – Universitat Oberta de Catalunya. Professor col·laborador del Màster en Estética i Rehabilitació Oral (Barcelona i Madrid)
Laia Sallés
Diplomada en fisioteràpia. Doctora en Fisioteràpia per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Màster en Fisioteràpia i Evidència Científica (UIC). Coordinadora en el grau de Fisioteràpia i professora titular de la Facultat de Ciències de Salut de Manresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Professora associada a la Universitat de Lleida (UdL). Docent reconeguda pel Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva. Docència en cursos de formació contínua, postgrau i màster. Membre fundador de la Asociación Española de Rehabilitación Neurocognitiva Perfetti (AERNP).

Dietètica i Nutrició

Georgina Bermúdez
Graduada en Nutrició Humana i Dietètica. Màster oficial en Nutrició Humana i Qualitat dels aliments. Especialitzada en Nutrició Clínica i docència universitària.

Atenció psicològica

Miguel Pérez
Psicòleg especialista en Psicoteràpia acreditat per la Federació Europea d’Associacions de Psicòlegs (EFPA). Grupanalista. Professor titular del campus Manresa de la UVic-UCC. Docent del Màster de Psicoteràpia Analítica Grupal (Fundació OMIE-Universidad de Deusto).
Helena González

Graduada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Membre del Departament d’Epidemiologia i Salut Pública de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, membre del Grup de recerca en Epidemiologia i Salut Pública (GRESP). Professora col·laboradora en els estudis de Fisioteràpia d’UManresa en l’assignatura de Fisioteràpia Comunitària. Coordinadora del projecte DESKcohort. Cursant el Màster en Psicología General Sanitària a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Anna Lou

Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació (Pedagogia). Diplomada en Professorat d’educació general bàsica. Especialitat Ciències humanes. Diploma de Postgrau: Especialista en pertorbacions del llenguatge i de l’audició (Logopèdia). Màster Universitari en Psicologia de l’Educació (MIPE). Logopeda al Centre d’Atenció Psicopedagògica infantil (CAPI) de Cornellà de Llobregat. Logopeda del centre Altaveu.