Posturologia: alteracions de l’equilibri corporal

Posturologia: alteracions de l’equilibri corporal

La posturologia és l’àrea de la salut que estudia el to postural, dit de manera més tècnica, Síndrome de Tensió Postura (STP). També s’encarrega de la seva regulació, les seves alteracions, les adaptacions i les diferents formes de tractament. A partir del segle XIX,...